Zucchini là gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ darkedeneurope.com.Học các từ bỏ bạn cần tiếp xúc một bí quyết sáng sủa.
Bạn đang xem: Zucchini là gì

Aerated subsurface irrigation water gives growth & yield benefits to lớn zucchini, vegetable soybean and cotton in flooded & heavy clay soils.
They also enjoy fresh vegetables, such as cucumber, zucchini, và frozen foods lượt thích bloodworms và brine shrimp.
Foods commonly involved include beans, celery, cumin, hazelnuts, kiwifruit, parsley, potatoes, bananas, melons, cucumbers, và zucchini.
Tomatoes, capsicums (sweet or hot peppers), also vegetable marrows (zucchini) may be prepared in this way.
Often potatoes, zucchini, carrots và green peppers are added to lớn the mixture depending on the season, the area & the family.
Many vegetables are botanical fruits, including tomato, bell pepper, eggplant, okra, squash, pumpkin, green bean, cucumber & zucchini.
The noodles and various vegetables, most often zucchini, potatoes, & scallions are added & boiled together.
Resources are formed from a variety of products that are from harvest fields that grow wheat, bean, fruits, potatoes, zucchini and sugar cane.
Meat ingredients are chopped inkhổng lồ the dish together with vegetables such as onion, carrot or zucchini.
These cafe-lượt thích establishments serve ouzo with "mezedes" appetizers such as octopus, salad, sardines, calamari, fried zucchini, and clams, among muốn others.
It is made with a blaông xã bean sauce, usually with some sort of meat and a variety of vegetables including zucchini & potatoes.
It should also be fed algae wafers, zucchini, cucumber, lettuce, peas, & melon, & any semisoft fruit or vegetable will vị, as well.


Xem thêm: tải game empire earth 1

Các cách nhìn của các ví dụ không miêu tả ý kiến của những chỉnh sửa viên darkedeneurope.com darkedeneurope.com hoặc của darkedeneurope.com University Press giỏi của các đơn vị cấp phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn darkedeneurope.com English darkedeneurope.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ với Riêng tứ Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: substring php

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Hỏi Đáp