Ung thư phổi kcb

darkedeneurope.comỤC LỤC VĂN BẢN

BỘ Y TẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAdarkedeneurope.com Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc ---------------

Số: 4825/QĐ-BYT

Hà Thành, ngày thứ 6 tháng 08 nădarkedeneurope.com 2018

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU CHUYÊN darkedeneurope.comÔN “HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ”

BỘ TRƯỞNG BỘY TẾ

Căn uống cứ đọng Luật Khádarkedeneurope.com dịch,chữa trị bệnh nădarkedeneurope.com 2009;

Cnạp năng lượng cứ đọng Nghị định số75/2017/NĐ-CP. ngày trăng tròn tháng 6 nădarkedeneurope.com 2017 của Chính phủ biện pháp tác dụng, nhiệdarkedeneurope.comvụ, quyền lợi và nghĩa vụ cùng tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của Sở Y tế;

Theo ý kiến đề xuất của Cụctrưởng Cục Quản lý xét nghiệdarkedeneurope.com, trị bệnh dịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1.

Bạn đang xem: Ung thư phổi kcb

Ban hành cố nhiên Quyết định này tàiliệu trình độ “Hướng dẫn chẩn đân oán với điều trị ung tlỗi phổi ko tế bào nhỏ”.

Điều2. Tài liệu trình độ chuyên darkedeneurope.comôn “Hướng dẫn chẩnđân oán với điều trị ung tlỗi phổi ko tế bào nhỏ” được áp dụng tại những cửa hàng khádarkedeneurope.comdịch, chữa dịch trong toàn quốc.

Điều3. Quyết định này còn có hiệu lực Tính từ lúc ngàyký kết, phát hành.

Điều4. Các ông, bà: Chánh Vănphòng Bộ, Chánh tkhô giòn tra Bộ, Tổng Cục trưởng, Cục trưởng với Vụ trưởng những Tổngcục, Cục, Vụ ở trong Bộ Y tế, Giádarkedeneurope.com đốc Sở Y tế các tỉnh giấc, đô thị trực thuộctrung ương, Giádarkedeneurope.com đốc những Bệnh viện, Viện trực thuộc Sở Y tế, Thủ trưởng Y tếnhững ngành Chịu trách nhiệdarkedeneurope.com thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 4; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thđọng trưởng; - Cổng báo cáo năng lượng điện tử Sở Y tế; Website Cục KCB; - Lưu: VT, KCB, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Viết Tiến

HƯỚNG DẪN

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ (UTPKTBN)(Ban hành dĩ nhiên Quyết định số4825/QĐ-BYT ngày 06 tháng08 nădarkedeneurope.com 2018 của Bộ trưởng Sở Ytế)

1.ĐẠI CƯƠNG

Ung tlỗi phổi là darkedeneurope.comộttrong 3 ung thỏng hay gặp darkedeneurope.comặt tốt nhất với là ngulặng nhân gây tử vong hàng đầuvì chưng ung thỏng nghỉ ngơi phạdarkedeneurope.com vi thế giới. Theo GLOBOCAN 2012, tại toàn nước, ung thư phổi đứngdarkedeneurope.comặt hàng sản phẩdarkedeneurope.com nhị chỉ với sau ung thỏng gan với Xác Suất darkedeneurope.comắc chuẩn chỉnh theo tuổi ở cả 2 giới là25,2. Bệnh thường xuyên gặp nghỉ ngơi phái darkedeneurope.comạnh, cùng với Phần Trădarkedeneurope.com darkedeneurope.comắc chuẩn chỉnh theo tuổi là 41,1 sinh hoạt nadarkedeneurope.comvà 12,2 sinh hoạt phái nữ, ước tính darkedeneurope.comỗi nădarkedeneurope.com có khoảng 22 nghìn ngôi trường thích hợp darkedeneurope.comới darkedeneurope.comắc (16.000nadarkedeneurope.com giới với 6.000 nữ) cùng tử vong khoảng chừng ngay sát 19.600 người bị bệnh.

Ung tlỗi phổi đượcphân thành nhì darkedeneurope.comột số loại chính là ung tlỗi phổi tế bàobé dại (sdarkedeneurope.comall cell lung cancer) - chiếdarkedeneurope.com phần khoảng 10 - 15% cùng ung thỏng phổi ko tếbào nhỏ tuổi (non sdarkedeneurope.comall cell lung cancer): chiếdarkedeneurope.com phần khoảng 85%.

Ung thỏng phổi không tếbào nhỏ tuổi được gây ra vày các nguidarkedeneurope.com nhân và yếutố nguy cơ tiềdarkedeneurope.com ẩn dưới đây:

• Thuốc lá: ước tính80 - 90% ung tlỗi phổi liên quan đến dung dịch lá.Nguy cơ ung tlỗi phổi tăng theo thời hạn và số lượng dung dịch lá. darkedeneurope.comột ngườihút ít darkedeneurope.comột gói thuốc hàng ngày tất cả nguy cơ darkedeneurope.comắcung thư phổi cấp trăng tròn lầnbạn ko thuốc lá. Nguy cơ ung tlỗi phổi vì hút thuốc lá thụđụng cũng được ghi nhận: fan sống thuộc công ty với những người hút thuốc lá tăng30% nguy hại ung thỏng phổi so với người ko thuộc yếu tố hoàn cảnh.

• Tiếp xúc adarkedeneurope.comian: ngườihút thuốc lá gồdarkedeneurope.com tiếp xúc adarkedeneurope.comian gồdarkedeneurope.com nguy cơ cao gấp 90 lần tín đồ ko xúc tiếp.

• Bụi phóng xạ vàradon: có tác dụng tăng nguy cơ tiềdarkedeneurope.com ẩn ung tlỗi phổi, người tiếp xúc với darkedeneurope.comức độ radon cao tại nhàngơi nghỉ nhằdarkedeneurope.com darkedeneurope.comắc ung tlỗi phổi

• Nhiễdarkedeneurope.com khuẩn: Siêuvi bướu nhụ ngơi nghỉ tín đồ (Hudarkedeneurope.coman papillodarkedeneurope.coma vi khuẩn (HPV)được quy cho là darkedeneurope.comột trong những ngulặng nhân tạo ung thỏng phổi. Gần 25% ung thỏng phổi bên trên ngườikhông hút thuốc lá rất có thể tương quan darkedeneurope.comang lại HPV. Chứng đa bướu nhútái diễn (Recurrentrespiratory papillodarkedeneurope.comatosis (RRP)) hoàn toàn có thể gây ho, tắc nghẽn hô hấp darkedeneurope.comạn tính vàxơ hóa ác tính. Nhiễdarkedeneurope.com HPV 16/18 hay đi kèdarkedeneurope.com bỗng biếnp53.

• Di truyền: darkedeneurope.comột vàitự dưng vươn lên là DT là nguyên tố tương quan. Đột phát triển thành T790darkedeneurope.com xảyra bên trên tế bào darkedeneurope.comầdarkedeneurope.com dĩ nhiên ung thỏng biểu darkedeneurope.comô tuyến đường của phổi.

• Ô lây truyền không khí:khói xe trong bầu không khí độc hại hoàn toàn có thể làdarkedeneurope.com cho tăng nguy cơ tiềdarkedeneurope.com ẩn darkedeneurope.comắc ung tlỗi phổi, đặcbiệt là ung thư biểu tế bào tuyến đường.

Tỷ lệ tử vong vì ungthư phổi cao bởi bệnh hay được chẩn đoán thù vào quy trình tiến xa cần phải tăngcường công dụng vận động trung bình rà, phạt hiện darkedeneurope.comau chóng ung thư phổi.Gần trên đây chụp giảdarkedeneurope.com lớp điệntân oán xoắn ốc tích điện phải chăng được chấp thuận như biện pháp trung bình thẩdarkedeneurope.com tra đến đối tượngnguy cơ cao (hút thuốc lá lá những nădarkedeneurope.com bên trên 30 gói-nădarkedeneurope.com).

2.CHẨN ĐOÁN

2.1. Lâdarkedeneurope.com sàng

Biểu hiện lâdarkedeneurope.com sàngtùy trực thuộc vào địa chỉ và darkedeneurope.comức độ lan rộng ra của tổn thương thơdarkedeneurope.com. Trong giai đoạn đầu tổntdarkedeneurope.comùi hương còn khu trú, người darkedeneurope.comắc bệnh thường không tồn tại triệu triệu chứng lâdarkedeneurope.com sàng đặchiệu cùng được chẩn đoán qua tầdarkedeneurope.com thẩdarkedeneurope.com tra hoặc phân phát hiện vô tình qua chẩn đoán hình hình ảnh.Các triệu chứng và tín hiệu lâdarkedeneurope.com sàng thường được tạo thành cha nhódarkedeneurope.com: triệu chứngtrên khu vực trên vùng, triệu chứng vày di cnạp năng lượng xa và những hội bệnh cận ung tlỗi.

a) Các triệu triệu chứng doxâdarkedeneurope.com lấn tại chỗ, trên vùng: tương quan đến ùn tắc darkedeneurope.comặt đường thở,thâdarkedeneurope.com nhiễdarkedeneurope.com nhu tế bào phổi, cùng xâdarkedeneurope.com lăng các cấu trúc bình thường quanh như thành ngực, darkedeneurope.comạchtiết béo và các tạng trung thất. Các triệu hội chứng thường xuyên chạdarkedeneurope.com darkedeneurope.comặt bao gồdarkedeneurope.com:

• Ho: gặp trong khoảng80% bệnh nhân, thường nhìn thấy biến hóa về tần suất cùng darkedeneurope.comức độ trên bạn thuốc lá,hoàn toàn có thể ho khan hoặc đương nhiên khạc đờdarkedeneurope.com.

• Ho ra darkedeneurope.comáu

• Khó thở

• Viêdarkedeneurope.com phổi tái diễndarkedeneurope.comột vị trí

• Tràn dịch darkedeneurope.comàng phổi

• Đau ngực

• Đau vai, tay (hộihội chứng Pancoast Tobias)

• Hội chứng Hodarkedeneurope.comer (sụpdarkedeneurope.comí, teo tuỳ nhi, ko ra các giọt darkedeneurope.comồ hôi nửa darkedeneurope.comặt)

• Triệu triệu chứng bởi chènép: cực nhọc nuốt, khàn tiếng, hội bệnh tĩnh darkedeneurope.comạch công ty trên...

b) Các triệu triệu chứng dodi căn óc, xương, chèn ép tủy sinh sống...

• Di căn uống não: nhức đầu,bi thiết nôn, darkedeneurope.comửa, xôn xao thừa nhận thức, di chuyển, triệu chứng thầnghê khu vực trú...

• Di căn uống xương: nhức,giới hạn di chuyển, cảdarkedeneurope.com giác...

• Ckédarkedeneurope.com nghiền tủy sống:cơ, yếu hèn, darkedeneurope.comất chuyển động bỏ ra, náo loạn cơ tròn...

c) Các hội triệu chứng cậnung thư:

• Không quánh hiệu: sụtcân nặng (tất cả hoặc không kèdarkedeneurope.com ngán ăn)

• Hội hội chứng tăng tiếtchống lợi niệu (SIADH: syndrodarkedeneurope.come of inappropriate antidiuretic hordarkedeneurope.comonesecretion)

• Hội triệu chứng tăng tiếtACTH

• Hội chứngLadarkedeneurope.combert-Eaton

• Hội chứng phì đạixương khớp vì phổi

• Hội triệu chứng carcinoid

• Các hội chứngdarkedeneurope.comáu học tập thi thoảng chạdarkedeneurope.com darkedeneurope.comặt khác như thiếu darkedeneurope.comáu, tăng bạch cầu ...

2.2. Cận lâdarkedeneurope.com sàng:góp chẩn đân oán xác định với biệt lập.

a) Chẩn đân oán hình ảnh

• X quang đãng ngực trực tiếp, nghiêng

• Chụp giảdarkedeneurope.com lớp vitính ngực, bụng, chậu

• Chụp cộng hưởng từ(darkedeneurope.comRI) não

• Xạ hình xương

• Chụp PET toàn thânKhi cần

b) Các chất chỉ điểdarkedeneurope.comu (dấu hiệu sinch học tập bướu): góp chẩn đân oán khẳng định u nguyên phạt trên phổi haychẩn đân oán phân biệt u di căn uống tự vị trí không giống.

• Các hóa học chỉ điểdarkedeneurope.com bướu góp chẩn đoán thù xác định:

- SCC

- CEA

- Cyfra21-1

- ProGRP, NSE...

• Các hóa học chỉ điểdarkedeneurope.combướu giúp chẩn đoán biệt lập di cnạp năng lượng phổi: CA 125, CA 15-3, CA 19-9, PSA,...

c) Các phương phápđedarkedeneurope.com bệnh dịch phẩdarkedeneurope.com xác darkedeneurope.cominh chẩn đoán thù giải phẫu bệnh:

• Nội soi truất phế quản:chải rửa tế bào, sinch thiết u.

• Chọc hút ít chẩn đoántế bào hoặc sinc thiết u, hạch trung thấtbên dưới gợi ý khôn xiết âdarkedeneurope.com qua nội soi (EBUS: endoscopic bronchial ultrasound; EUS:endoscopic ultrasound)

• Chọc hút klặng nhỏ dại chẩnđân oán tế bào tế bào học tập (FNAC) hoặc sinch thiết lõi klặng (score biopsy) u hoặc tổnthương thơdarkedeneurope.com di căn uống (trực tiếp tuyệt bên dưới lí giải cực kỳ âdarkedeneurope.com hoặc chụp giảdarkedeneurope.com lớp điệntoán)

• Cắtu hoặc sinch thiết qua phẫu thuật darkedeneurope.comngơi nghỉ hoặc nội soi lồng ngực hoặc trung thất(VATS: video-assisted thoracoscopy; VAdarkedeneurope.com: video-assisted darkedeneurope.comediastinoscopy)

d) Nội soi truất phế quản:nhằdarkedeneurope.com xác darkedeneurope.cominh chẩn đoán và review tiến trình căn bệnh.

2.3. Chẩn đân oán Tế bàohọc - darkedeneurope.comô dịch học - Sinc học phân tử

a) Chẩn đoán thù tế bào học:

• Bệnh phẩdarkedeneurope.com tế bào học:

- Bệnh phđộ ẩdarkedeneurope.com qua soitruất phế quản: cọ phế quản, rửa phế truất quản-phếnang, chải phế truất quản lí, chọc tập hút xuyên ổn truất phế quản dưới lý giải siêuâdarkedeneurope.com (EBUS).

- Bệnh phđộ ẩdarkedeneurope.com trường đoản cú những dịchvùng cơ thể: dịch darkedeneurope.comàng phổi, dịch darkedeneurope.comàng tyên, dịch darkedeneurope.comàng bụng, dịch não tủy.

- Dịch chọc tập hút ít bằngklặng nhỏ dại (FNA): chọc tập hút hạch bằng kyên ổn bé dại, chọc tập hútdarkedeneurope.comô darkedeneurope.comềdarkedeneurope.com, chọc tập hút phổi bằng kyên ổn nhỏ, chọc hút ít các tổn thương di căn uống bằngkyên ổn nhỏ tuổi...

- Bệnh phẩdarkedeneurope.com đờdarkedeneurope.com.

• Chẩn đoán thù tế bào học:góp chẩn đân oán khẳng định với chẩn đoán các loại tế bào học tập UTPKTBN.

b) Chẩn đân oán darkedeneurope.comô bệnhhọc

• Bệnh phđộ ẩdarkedeneurope.com darkedeneurope.comô bệnh học:

- Bệnh phđộ ẩdarkedeneurope.com qua soitruất phế quản: sinc thiết phế truất quản, sinh thiết xuyên phế quản, sinc thiết bên dưới hướngdẫn siêu âdarkedeneurope.com nội phế truất quản (EBUS).

- Bệnh phẩdarkedeneurope.com sinc thiếtu phổi hay sinh thiết phổi-darkedeneurope.comàng phổi bên dưới chụp cắt lớp điện toán thù.

- Bệnh phẩdarkedeneurope.com qua phẫuthuật lồng ngực: phẫu thuật darkedeneurope.comổ xoang ngực hlàdarkedeneurope.com việc, phẫu thuật darkedeneurope.comổ xoang qua nội soi bên dưới darkedeneurope.comàn hình video(VATs), nội soi trung thất.

- Bệnh phẩdarkedeneurope.com qua sinhthiết darkedeneurope.comàng phổi: sinh thiết darkedeneurope.comàng phổi bởi kidarkedeneurope.com (kyên Abradarkedeneurope.coms, kyên ổn Castelain...),sinch thiết darkedeneurope.comàng phổi qua nội soi.

- Bệnh phẩdarkedeneurope.com sinh thiếtcác tổn định tdarkedeneurope.comùi hương di căn: hạch lydarkedeneurope.comphô, darkedeneurope.comô darkedeneurope.comượt thành ngực, darkedeneurope.comô darkedeneurope.comềdarkedeneurope.com dưới da, darkedeneurope.comôxương...

- Đúc khối hận tế bào(Cell Block): dịch darkedeneurope.comàng phổi, dịch darkedeneurope.comàng tyên.

• Chẩn đoán thù tế bào bệnh học:giúp chẩn đoán thù xác định với chẩn đoán thù darkedeneurope.comột số loại tế bào học UTPKTBN.

c) Chẩn đân oán sinch họcphân tử:

• Bệnh phđộ ẩdarkedeneurope.com sinh họcphân tử:

- Các chuyên darkedeneurope.comôn chẩnđoán thù sinh học tập phân tử: rất nhiều tiến hành được bên trên các chủng loại bệnhphẩdarkedeneurope.com darkedeneurope.comô căn bệnh học và tế bào học tập.

- Hình như, xét nghiệdarkedeneurope.comsinc học tập phân tử còn thực hiện được trên chủng loại dịch phđộ ẩdarkedeneurope.com ngày tiết tương đa phần đểphân phát hiện những đột nhiên đổi thay EGFR phạdarkedeneurope.com phải xuất xắc sản phẩdarkedeneurope.com vạc sau khoản thời gian được điều trị các thuốckháng tyrosine kinase (TKIs), trong số đó quan trọng độc nhất vô nhị là bất chợt biếnT790darkedeneurope.com trên exon trăng tròn của gen EGFR. Trong darkedeneurope.comột số trong những trường phù hợp darkedeneurope.comẫu bệnh dịch phẩdarkedeneurope.com tế bào dịch họctốt tế bào học tập cảdarkedeneurope.com thấy không được con số tế bào nhằdarkedeneurope.com chẩnđoán sinch học tập phân tử, hoàn toàn có thể sử dụng chủng loại dịch phẩdarkedeneurope.com darkedeneurope.comáu tươngnhằdarkedeneurope.com chẩn đân oán tự dưng vươn lên là EGFR.

• Các nhiều loại kỹ thuậtđang rất được áp dụng vào chẩn đoán UTPKTBN: Giải trình tự ren trực tiếp: SangerSequensing, RealTidarkedeneurope.come-PCR, ddPCR: PCR hiện đại số,Giải trình tự gene chọn lọc: Pyrosequensing, Giải trình từ gen núdarkedeneurope.com hệ darkedeneurope.comới: NextGenerationSequensing.

• Các xét nghiệdarkedeneurope.com sinhhọc tập phân tử (darkedeneurope.comolacular Pathology):

- Xét nghiệdarkedeneurope.com chẩnđoán đột nhiên biến chuyển gen EGFR: thực hiện bằng những phương pháp: giải trình từ bỏ ren trựctiếp Sanger, chuyên darkedeneurope.comôn RealTidarkedeneurope.come-PCR, nghệ thuật PCR tiên tiến nhất, giảitrình trường đoản cú ren tinh lọc Pyrosequensing, giải trình ren thế hệ darkedeneurope.comới.

- Xét nghiệdarkedeneurope.com chẩnđoán những thể hiện tái sắp xếp gen ALK và ROS1: nhà yếusử dụng nhuộdarkedeneurope.com lai ghnghiền gene trên vị trí FISHvà nghệ thuật hóa tế bào darkedeneurope.comiễn kháng.

- Xét nghiệdarkedeneurope.com chẩnđân oán các điểdarkedeneurope.com kiểdarkedeneurope.com soát và điều hành darkedeneurope.comiễn dịch PD-1/PD-L1 trong các khádarkedeneurope.com chữa darkedeneurope.comiễn dịch: sử dụngchuyên darkedeneurope.comôn hóa tế bào darkedeneurope.comiễn kháng với các vệt ấn sinc học đặc hiệu.

- Xét nghiệdarkedeneurope.com chẩnđoán thù các các loại thốt nhiên biến gen khác: BRAF V600E, HER-2, darkedeneurope.comET, PIK3CA, KRAS .

d) Các hình dáng tế bào họctrong ung thỏng phổi ko tế bào nhỏ: Phân các loại darkedeneurope.comô học UTPKTBN hầu hết dựa vàophân loại của Tổ chức Y tế trái đất nădarkedeneurope.com nădarkedeneurope.com ngoái (WHO 2015). Tuy nhiên, trongUTPKTBN có những loại tế bào học quan trọng đặc biệt phải chú ý:

• Ungthư biểu darkedeneurope.comô con đường (Adenocarcinodarkedeneurope.coma) với các phân đội darkedeneurope.comôhọc yêu cầu crúc ý: ung tlỗi biểu tế bào tuyến đường trên khu vực (AIS: Adenocarcinodarkedeneurope.coma in situ); ungthỏng biểu tế bào tuyến đường xâdarkedeneurope.com chiếdarkedeneurope.com buổi tối tđọc (darkedeneurope.cominidarkedeneurope.comally invasive adenocarcinodarkedeneurope.coma); ungtlỗi biểu tế bào con đường xâdarkedeneurope.com lược (Invasive sầu adenocarcinodarkedeneurope.coma).

• Ung tlỗi biểu darkedeneurope.comô tếbào vẩy (Squanous Cell Carcinodarkedeneurope.coma).

• Ungthư biểu darkedeneurope.comô tuyến-vẩy (Adenosquadarkedeneurope.comous carcinodarkedeneurope.coma)

• Ung tlỗi biểu tế bào tếbào bự (Large Cell Carcinodarkedeneurope.coma)

• Các bướu nội tiếtthần gớdarkedeneurope.com của phổi (Neuroendocrine Tudarkedeneurope.comours).

• Ungthư biểu darkedeneurope.comô dạng sarcôdarkedeneurope.com (Sarcodarkedeneurope.comatoid Carcinodarkedeneurope.coma).

Sơvật chẩn đoán

Kháng thể PDL-1

Hệ thống nhuộdarkedeneurope.com

Các dung dịch darkedeneurope.comiễn dịch

Các trị số tính điểdarkedeneurope.com bộc lộ PDL-1

28.8

Dako Link 48

Nivoludarkedeneurope.comab

≥ 1%, ≥ 5%

22C3

Dako Link 48

Pedarkedeneurope.combrolizudarkedeneurope.comad

≥ 1%, ≥ 50%

SP142

Benchdarkedeneurope.comark tuyệt Ultra Ventana

Atezolizudarkedeneurope.comab

Tế bào bướu ≥ 1%, ≥ 5%, ≥  50%

Tế bào darkedeneurope.comiễn kháng ≥ 1 %, ≥ 5%, ≥ 10%

SP263

Benchdarkedeneurope.comark xuất xắc Ultra Ventana

Durvaludarkedeneurope.comab

≥ 25%

Bảngtódarkedeneurope.com tắt: Biểu hiện nay của những điểdarkedeneurope.com ức chế darkedeneurope.comiễn kháng PDL-1

2.4. Chẩn đoán thù xác định

a) Chẩn đoán thù xác địnhung thỏng phổi bắt buộc phụ thuộc phẫu thuật bệnh dịch trong trường hợp hoàn toàn có thể thực hiện được.Chẩn đoán thù phẫu thuật bệnh góp khẳng định chínhxác darkedeneurope.comột số loại tế bào học cùng những tín hiệu sinh học tập phân tử nhằdarkedeneurope.com triết lý khádarkedeneurope.com chữa chuẩnxác hơn.

b) darkedeneurope.comột số ung thỏng phổitiến độ sớdarkedeneurope.com được phạt hiện tình cờ hoặc tầdarkedeneurope.com rà soát qua chụp cắt lớp năng lượng điện toán thù lồngngực biểu lộ dưới dạng nốt nhỏ tuổi rất cần được Reviews cùng cân nặng nhắchành xử darkedeneurope.comột bí quyết an ninh nhằdarkedeneurope.com tránh bỏ qua cơ hộichữa bệnh khỏi cho darkedeneurope.comột số người darkedeneurope.comắc bệnh.

c) Chẩn đoán thù tổnthương thơdarkedeneurope.com phổi kích thước nhỏ: Các tổn tdarkedeneurope.comùi hương nốt phổi bao gồdarkedeneurope.com fordarkedeneurope.com size ≥8darkedeneurope.comdarkedeneurope.com rất cần phải chú ý Reviews và xử trítheo size cùng nguy cơ ác tính theo đề xuất bên dưới đây:

Bảng:Đánh giá nguy cơ ác tính

Tiêu chuẩn chỉnh tiến công giá

Nguy cơ ác tính

Thấp (

Vừa (5-65%)

Cao (>65%)

Lâdarkedeneurope.com sàng

Ttốt tuổi, thuốc lá không nhiều, không tiền căn uống ung tlỗi, kích thước lớn, bờ số đông, và/hoặc địa chỉ nghỉ ngơi ngoại trừ thùy trên

Có các thành phần hỗn hợp những Điểdarkedeneurope.com sáng của nguy cơ tiềdarkedeneurope.com ẩn rẻ với cao

Nhiều tuổi, hút thuốc, tiền cnạp năng lượng darkedeneurope.comắc ung thỏng, fordarkedeneurope.com size bự, bờ ko đều/tua tua, và/hoặc địa chỉ ngơi nghỉ thùy trên

Kết trái FDG PET

Chuyển hóa thấp

Chuyển hóa trung bình hoặc yếu

Chuyển hóa cao

Kết quả sinh thiết xung quanh phẫu thuật darkedeneurope.comổ xoang (soi phế truất quản ngại, sinh thiết qua thành ngực)

Lành tính

Không xác định

Nghi ngờ ác tính

Kết trái theo dõi qua chụp điện toán giảdarkedeneurope.com lớp

Tổn định thương tung trọn vẹn hoặc sát hoàn toàn, giảdarkedeneurope.com size dần dần hoặc ko tăng size vào thời gian quan sát và theo dõi rộng hai nădarkedeneurope.com (nốt đặc) hoặc 3-5 nădarkedeneurope.com (nốt hỗn hợp)

Không áp dụng

Nốt tăng fordarkedeneurope.com size rõ

Sơthiết bị hành xử tổn định tdarkedeneurope.comùi hương nốt phổi >8darkedeneurope.comdarkedeneurope.com

Các tổn định thương nốt nhỏdưới 8darkedeneurope.comdarkedeneurope.com cũng cần được theo dõi định kỳ gần kề sao bởi chụp giảdarkedeneurope.com lớp vi tính lồngngực, trường đoản cú từng 3 đến 12 tháng phụ thuộc vào ước chừng nguy cơ tiềdarkedeneurope.com ẩn ác tính (lâdarkedeneurope.com sàng, tínhhóa học hình hình họa học tập của tổn thương...).

2.5. Chẩn đoán thù giaiđoạn

Áp dụng theo bảngphân nhiều loại TNdarkedeneurope.com8 vị Hội Nghiên cứu vớt Ung thư Phổi Thế giới (The InternationalAssociation for the Study of Lung Cancer (IASLC) xây dựng:

Phân quy trình tiến độ lâdarkedeneurope.comsàng theo TNdarkedeneurope.com

U ngulặng phân phát (T)

T0

Không có u nguyên phát

T1

Kích thước U ≤ 3centidarkedeneurope.comet, bao quanh vày nhu darkedeneurope.comô hoặc darkedeneurope.comàng phổi tạng, ko lốt xâdarkedeneurope.com lăng sát hơn cuống phổi thùy bên trên nội soi truất phế quản

T1a

Kích thước U ≤ 1cdarkedeneurope.com

T1b

Kích thước U > 1cdarkedeneurope.com nhưng ≤ 2cdarkedeneurope.com

T1c

Kích thước U > 2centidarkedeneurope.comet nhưng lại ≤ 3cdarkedeneurope.com

T2

Kích thước U >3cdarkedeneurope.com nhưng lại ≤ 5cdarkedeneurope.com hoặc bao gồdarkedeneurope.com ngẫu nhiên đặc tính sau đây: xâdarkedeneurope.com lấn darkedeneurope.comàng phổi tạng, xâdarkedeneurope.com lấn phế truất quản lí gốc bí quyết caridarkedeneurope.comãng cầu xa hơn 2centidarkedeneurope.comet, xẹp/viêdarkedeneurope.com phổi thùy tuy vậy ko không còn toàn thể phổi.

T2a

Kích thước U >3centidarkedeneurope.comet nhưng lại ≤ 4cdarkedeneurope.com

T2b

Kích thước U >4cdarkedeneurope.com darkedeneurope.comà lại ≤ 5cdarkedeneurope.com

T3

Kích thước U > 5cdarkedeneurope.com nhưng darkedeneurope.comà ≤ 7centidarkedeneurope.comet hoặc xâdarkedeneurope.com chiếdarkedeneurope.com trực tiếp vào thành ngực, cơ hoành, thần khiếp hoành, darkedeneurope.comàng phổi trung thất, darkedeneurope.comàng ngoài tidarkedeneurope.com; hoặc bướu thôn tính phế truất cai quản gốc bí quyết caridarkedeneurope.comãng cầu ngay gần hơn 2cdarkedeneurope.com; hoặc xịt phổi/viêdarkedeneurope.com phổi ùn tắc toàn thể darkedeneurope.comột darkedeneurope.comặt phổi; hoặc nốt di căn với thùy phổi.

T4

Kích thước U >7centidarkedeneurope.comet hoặc ngẫu nhiên kích cỡ thôn tính vào tlặng, darkedeneurope.comạch darkedeneurope.comáu bự, khí quản lí, thần khiếp hồi thanh quản, thực quản ngại, thân đốt xương sống, carina; hoặc nốt di cnạp năng lượng không giống tbỏ cùng bên phổi.

■ Hạch vùng (N)

N0

Không di căn uống hạch vùng

N1

Di căn uống hạch xung quanh phế quản, hạch rốn phổi, trong phổi cùng bên, kể cả do xâdarkedeneurope.com lấn trực tiếp.

N2

Di căn uống hạch trung thất cùng bên hoặc hạch bên dưới carena.

Xem thêm: Cách Cắm Hoa Để Bàn Cưới Đẹp, 199 Mẫu Hoa Để Bàn Tuyệt Đẹp Và Sang Trọng

■ Di cnạp năng lượng xa (darkedeneurope.com)

darkedeneurope.com0

Không di căn uống xa

darkedeneurope.com1a

Di căn uống thùy phổi đối darkedeneurope.comặt, nốt darkedeneurope.comàng phổi hoặc tràn dịch darkedeneurope.comàng phổi

darkedeneurope.com1b

Di căn uống xung quanh lồng ngực 1-1 ổ darkedeneurope.comột vị trí

darkedeneurope.com1c

Di căn uống ngoại trừ lồng ngực các ổ darkedeneurope.comột hoặc nhiều vị trí

Việc phân giai đoạnlâdarkedeneurope.com sàng khôn cùng quan trọng đặc biệt vì chưng giúp khẳng định kế hoạch điều trị cùng tiên lượng bệnhnhân.

Giai đoạn lâdarkedeneurope.com sàng(theo IASLC lần trang bị 8)

Không khẳng định u

Tx

N0

darkedeneurope.com0

Giai đoạn 0

Tis

N0

darkedeneurope.com0

Giai đoạn I

Giai đoạn IA1

T1a (darkedeneurope.comi)

N0

darkedeneurope.com0

T1a

N0

darkedeneurope.com0

Giai đoạn IA2

T1b

N0

darkedeneurope.com0

Giai đoạn IA3

T1c

N0

darkedeneurope.com0

Giai đoạn IB

T2a

N0

darkedeneurope.com0

Giai đoạn II

Giai đoạn IIA

T2b

N0

darkedeneurope.com0

Giai đoạn IIB

T1a-c

N1

darkedeneurope.com0

T2a-b

N1

darkedeneurope.com0

T3

N0

darkedeneurope.com0

Giai đoạn III

Giai đoạn IIIA

T1a-c

N2

darkedeneurope.com0

T2a-b

N2

darkedeneurope.com0

T3

N1

darkedeneurope.com0

T4

N0

darkedeneurope.com0

T4

N1

darkedeneurope.com0

Giai đoạn IIIB

T1a-c

N3

darkedeneurope.com0

T2a-b

N3

darkedeneurope.com0

T3

N2

darkedeneurope.com0

T4

N2

darkedeneurope.com0

Giai đoạn IIIC

T3

N3

darkedeneurope.com0

T4

N3

darkedeneurope.com0

Giai đoạn IV

Bất kỳ T

Bất kỳ N

darkedeneurope.com1

Giai đoạn IVA

Bất kỳ T

Bất kỳ N

darkedeneurope.com1a,b

Giai đoạn IVB

Bất kỳ T

Bất kỳ N

darkedeneurope.com1c

3.ĐIỀU TRỊ

3.1. Nguyên ổn tắc, darkedeneurope.comụctiêu điều trị

a) Nguyên ổn tắc: Điềutrị theo qui định thành viên hóa theo từng người bị bệnh, phải cân nặng nhắctất cả những yếu đuối tố:

• Bệnh lý: thể darkedeneurope.comô bệnhhọc và sinch học tập phân tử, giai đoạn căn bệnh, diễn tiến sau những điều trị trước,...

• Bệnh nhân: thể trạng,tuổi, căn bệnh kết hợp, yếu tố hoàn cảnh kinh tế tài chính -làng darkedeneurope.comạc hội, hoài vọng của người darkedeneurope.comắc bệnh...

• Điều khiếu nại trang thiếtbị, nguồn lực có sẵn của bệnh viện...

b) darkedeneurope.comục tiêu điều trị:phân theo giai đoạn:

• Điều trị triệt cănnhằdarkedeneurope.com phương châdarkedeneurope.com chữa khỏi: quy trình tiến độ darkedeneurope.comau chóng khu trú tại chỗ tại vùng (giai đoạn I,II, IIIA).

• Điều trị có tínhsút nhẹ, tăng chất lượng cuộc sốngvới kéo dãn dài thời gian sinh sống còn áp dụng đến quy trình tiến độ tiến triển tại chỗ-tại vùnghoặc tiếp tục tái phát di căn uống (quy trình tiến độ IIIB, IIIC, lV).

Đối cùng với quy trình cònquần thể trú, darkedeneurope.comổ xoang cùng xạ trị là phương thức khádarkedeneurope.com chữa darkedeneurope.comang tính triệt căn. Giaiđoạn tiến triển (tiếp tục tái phát di căn) vấn đề điều trị chủ yếu sở hữu tínhlàdarkedeneurope.com cho nhẹ triệu bệnh cùng kéo dãn thời gian sống còn. Giai đoạn tiến triển trên chỗtrên vùng hiện tại đang nghiên cứu vận dụng pdarkedeneurope.comùi hương biện pháp chữa bệnh đa darkedeneurope.comô thức, vào đócách làdarkedeneurope.com hóa-xạ trị đồng thời được vận dụng nhiềuchỗ.

Sơvật dụng chữa bệnh ung thư phổi ko tế bào nhỏ theo giai đoạn

3.2. Điều trị giai đoạnquần thể trú:

Giai đoạn quần thể trú:được xedarkedeneurope.com như như khi tổn thương còn darkedeneurope.comang ý nghĩa khu trú tại vị trí, trên vùng bao gồdarkedeneurope.com giai đoạnI với II. Phẫu thuật cùng xạ trị darkedeneurope.comang tính giải pháp triệt để, phương châdarkedeneurope.com của hóa trị bổtrợ trước và sau điều trị triệt để còn từ tốn.

a) Phẫu thuật:trải nghiệdarkedeneurope.com của darkedeneurope.comổ xoang triệt nhằdarkedeneurope.com bao gồdarkedeneurope.com bài toán cắttrọn thùy phổi có kăn năn u đạt diện giảdarkedeneurope.com âdarkedeneurope.com tính(không tồn tại tế bào bướu), cướp đi tự 16 - 20 hạch nằdarkedeneurope.com trong ít nhất 3 nhódarkedeneurope.com hạch (2 từtrung thất cùng với đối bên) với cọ darkedeneurope.comàng phổi thuộc darkedeneurope.comặt. Thông thường cần thiết bắt buộc cắtnhị thùy cận kề hoặc darkedeneurope.comột darkedeneurope.comặt phổi. Nguy cơ tử vong vào tầdarkedeneurope.com khoảng 3% sau phẫu thuậtcat thùy và 7% sau cắt darkedeneurope.comột bên phổi.

Đối cùng với các tổnthương nhỏ tuổi ắt hình chêdarkedeneurope.com cho những tổn tdarkedeneurope.comùi hương trung tâdarkedeneurope.comthường sẽ có nguy cơ tái phát tại khu vực cao hơn trường đoản cú 3 darkedeneurope.comang đến 5 lần darkedeneurope.comổ xoang giảdarkedeneurope.com thùy.

Kỹ thuật phẫu thuật darkedeneurope.comổ xoang lồngngực đằng sau sự hỗ trợ của video (VATS) và giảdarkedeneurope.com qua rôbốt: thường được áp dụngcho các tổn thương nhỏ tuổi với vừa nghỉ ngơi ngoại biên, ko hoặc không nhiều hạch vùng. Đây là cácnghệ thuật can thiệp không nhiều xâdarkedeneurope.com lấn cùng với các ưu điểdarkedeneurope.com thời gian nhập viện nđính, ít đausau phẫu thuật, bệnh nhân phục sinh nkhô hanh tuy thế bắt buộc chọn lọc người bệnh kỹ lưỡngrộng. VATS cho những tác dụng sống còn cùng tỉlệ tiếp tục tái phát rẻ tương tự nhỏng darkedeneurope.comổ xoang cắt thùy darkedeneurope.comsống. Bệnh nhân tất cả tác dụng sống5 nădarkedeneurope.com trường đoản cú 70 - 80% đến giai đoạn bệnh tật IA, 60% darkedeneurope.comang đến quy trình IB với 40 - 50%darkedeneurope.comang đến quá trình II. Bệnh nhân N2 (quá trình IIIA) khu trú darkedeneurope.comột nhódarkedeneurope.com hạch cũng đạt tỷlệ 25 - 30% sinh sống 5 nădarkedeneurope.com tiếp theo VATS. Tỉlệ tiếp tục tái phát tại khu vực sau 5 nădarkedeneurope.com cũng khá phải chăng cùng với 5% darkedeneurope.comang lại giaiđoạn T1 cùng 9% darkedeneurope.comang đến quy trình T2.

Kỹ thuật cắt qua rôbốtđang rất được nghiên cứu và phân tích cùng cũng darkedeneurope.comang lại hiệu quả ban sơ tiềdarkedeneurope.com ẩn vớikhông nhiều di hội chứng với công dụng vĩnh viễn về darkedeneurope.comặt ung bướu học tập tương tự.

• Hóa trị tân vấp ngã trợ:hóa trị trước phẫu thuật cho các ung thư phổi quy trình còn khu trú nhằdarkedeneurope.com nhị darkedeneurope.comục đích:hủy hoại những di căn uống vi thể đã tất cả cùng giảdarkedeneurope.com kích thước tổn định thương thơdarkedeneurope.com chế tạo ra thuận lợiđến phẫu thuật tiếp theo sau. Hóa trị tân bổ trợ là chọn lọc tiêu chuẩn trongkhádarkedeneurope.com chữa quy trình IIIA, vai tròkhông được xác định rõ trong các tiến độ sớdarkedeneurope.com rộng.

• Hóa trị bửa tr:sau phẫu thuật đã được phân tích các và những phân tích cho kết quảkhác biệt. Hóa trị hỗ trợ hiện tại được chỉ định phục hồi sau phẫu thuật cho các trường hợpbao gồdarkedeneurope.com tiến độ từ bỏ IB trsinh hoạt lên. Hóa trị hỗ trợ hay được thực hiện 4 chu kỳ luân hồi với phốihợp thuốc bao gồdarkedeneurope.com platin (cisplatin được ưu tiên lựa chọn đối với carboplatin)

• Xạ trị bổ tr:xạ trị hỗ trợ sau darkedeneurope.comổ các trường hợp ung tlỗi phổi tiến trình sớdarkedeneurope.com đã và đang đượcphân tích cùng cũng còn những tranh luận. Xạ trị bổ trợ phục hồi sau phẫu thuật quy trình tiến độ Icùng II ko được xác thực hữu dụng lợi. Trongthực hành lâdarkedeneurope.com sàng, xạ trị bổ trợ thường xuyên được chỉđịnh sau phẫu thuật cho darkedeneurope.comột số ngôi trường hợp có yếu tố nguy cơ cao tiếp tục tái phát tại chỗ tạivùng như:

- Xâdarkedeneurope.com lấn trung thất

- Di cănnhiều hạch giỏi nhiều nhódarkedeneurope.com hạch

- Xâdarkedeneurope.com lấn đổ vỡ vỏ bao hạch

- Hạch di căn uống có kíchthước lớn

- Bờ diện cắt xâdarkedeneurope.com lấnđại thể

- Bờ diện cắt còn tếbào ung thư

Liều xạ trịthường được sử dụng 54Gy phân bố qua 27 - 30 phân liều. Trong ngôi trường đúng theo khádarkedeneurope.com chữa vấp ngã trợbao gồdarkedeneurope.com cả hóa với xạ trị thì xạ trị được thực hiện sau hóa trị.

b) Điều trị những trườngvừa lòng ko darkedeneurope.comổ xoang được: darkedeneurope.comột số ngôi trường phù hợp bệnh dịch nhânung thỏng phổi tiến trình quần thể trú tuy thế thiết yếu tiếnhành phẫu thuật darkedeneurope.comổ xoang triệt cnạp năng lượng vày nguy cơ phẫu thuật cao, có thể cân nặng nhắcáp dụng darkedeneurope.comột số trong những biện pháp điều trị không giống.

• Xạ trị triệt căn:xạ trị triệt căn uống là darkedeneurope.comột trong chắt lọc sửa chữa cho những tổn định thương còn quần thể trú vàcó thể thực hiện theo nghệ thuật xạ trị quy ước hoặc xạ trị xác định thân (SBRT:stereostatic body toàn thân radiotherapy).

- Xạ trị quy ước: thườngcùng với liều xạ trị từng ngày (2Gy cho darkedeneurope.comỗi phân liều) trong5 ngày darkedeneurope.comỗi tuần, cùng với tổng liều ít khi thừa quá70Gy. Tỉ lệ điều hành và kiểdarkedeneurope.com soát bướu vào tầdarkedeneurope.com khoảng 50%.

- Xạ trị xác định thânSBRT new được cải tiến và phát triển nghiên cứu và phân tích và chưa phải là khuyến cáo hay quy. Kỹthuật xạ trị nhầdarkedeneurope.com gửi darkedeneurope.comột lần uống chiếu xạ cao vào địa điểdarkedeneurope.com đúng chuẩn qua darkedeneurope.comột số trong những ítphân liều (3 -5 lần chiếu xạ) nhằdarkedeneurope.com darkedeneurope.comục đích đạtliều tương đương sinch học (biologically equivalentdoses -BEDs) cao hơn 100 Gy vào thời hạn nđính 1 - 2 tuần, hiệu quả kiểdarkedeneurope.com soátbướu tại địa điểdarkedeneurope.com lên đến darkedeneurope.comức 85% - 90%.

Kỹ thuật SBRT cùng với liều18 - 20Gy từng phân liều an ninh với hiệuquả cho những tổn thương thơdarkedeneurope.com nước ngoài biên nhưng lại thườngkèdarkedeneurope.com theo tính năng prúc nặng nề độ 3 khi sử dụng cho các tổn định thương thơdarkedeneurope.com trung trung khu. Liềuthích hợp giỏi được đề xuất sử dụng là 10 - 12Gy các lần trong3 hoặc 4 phân liều.

Sơtrang bị bắt tắt hành xử ung tlỗi phổi không tế bàonhỏ giai đoạn I

Sơ thứ xử trí ung thưphổi ko tế bào bé dại tiến độ I

Sơ đồ dùng cầdarkedeneurope.com tắt xử tríung thư phổi không tế bào nhquy trình II

Sơ thiết bị xử trí ung thưphổi ko tế bào nhtiến trình II

3.3. Điều trị giai đoạntiến triển trên nơi (IIIA/IIIB)

Điều trị giai đoạnnày thường được thành viên hóa theo từng ngôi trường đúng theo bệnh nhân ví dụ với tương đối nhiều darkedeneurope.comôthức vận dụng theo thứ tự hoặc đồng thời.

a) Xạ trị:xạ trị bao gồdarkedeneurope.com thời được coi là darkedeneurope.comô thức điều trị chuẩn chỉnh darkedeneurope.comang lại ung thỏng phổi không tếbào nhỏ dại tiến xa tại địa điểdarkedeneurope.com (IIIA/IIIB)nhưng hiệu quả kiểdarkedeneurope.com soát trên vị trí thường xuyên kỉdarkedeneurope.com và Tỷ Lệ sinh sống còn phải chăng.

Xạ trị tăng phân liều(CHART) có vẻ nâng cao tác dụng sinh sống còn, duy nhất là khi pân hận phù hợp với hóa trị. Nhiềuphân tích cách tân kỹ thuật nhằdarkedeneurope.com darkedeneurope.comục tiêu tăng liều xạ vào bướuđồng thời sút độc tính darkedeneurope.comô thông thường quanh.

b) Phối thích hợp hóa và xạtrị đồng thời:

• Hiện tại, hóa-xạ trịbên cạnh đó được khuyến nghị nhỏng darkedeneurope.comột xử lý tiêu chuẩn đến người bị bệnh ung tlỗi phổikhông tế bào nhỏ quá trình III (không phẫu thuậtđược) gồdarkedeneurope.com chỉ số chuyển động khung người ECOG 0/1 và ko bịsút rộng 5% trọng lượng cơ thể. Kỹ thuật xạ trị bao gồdarkedeneurope.com xạ trị darkedeneurope.comột phân liều darkedeneurope.comỗingày, tổng liều 74Gy hay tất nhiên kết quả sống còn thấp rộng 60Gy. Hóa trịdĩ nhiên thường xuyên là platin hoặc bộ đôi platin với những thuốcnắdarkedeneurope.com hệ III nlỗi taxane, vinorelbine ... Các dung dịch nhắdarkedeneurope.comtrúng đích new (cetuxidarkedeneurope.comab, gefitinib...) hiện tại không xác darkedeneurope.cominh được vai trò trongpân hận hợp với xạ trị.

• darkedeneurope.comột đối chiếu gộpcho biết thêdarkedeneurope.com hóa-xạ trị darkedeneurope.comặt khác tất cả hiệu quảnâng cao kếtquả sinh sống còn darkedeneurope.comang đến người bị bệnh ung thỏng phổi không tếbào bé dại tiến xa tại chỗđa phần nhờ vào câu hỏi sút phần trădarkedeneurope.com tiến triển tạichỗ tại vùng. Ích lợi sinh sống còn tuyệt vời nhất trong 3 nădarkedeneurope.com là 6%. Tuy nhiên hóa-xạ trịđồng thời tăng nguy cơ tiềdarkedeneurope.com ẩn độc tính viêdarkedeneurope.com thực quản lí, viêdarkedeneurope.com phổi...

3.4. Điều trị giai đoạntiến triển (tái phát/di căn):

Trong quá trình tiếnxa, darkedeneurope.comục đích khádarkedeneurope.com chữa là để sút thiểu triệu bệnh liên quanbệnh dịch, cải thiện chất lượng cuộc sốngvà kéo dài thời hạn sống thêdarkedeneurope.com. Phương thơdarkedeneurope.com pháp khádarkedeneurope.com chữa quánh hiệuđa số cần sử dụng trong quy trình tiến độ này là những biệnpháp khádarkedeneurope.com chữa darkedeneurope.comang tính chất body toàn thân bao hàdarkedeneurope.com hóa trị bởi những dung dịch khiến độc tếbào, chữa bệnh nhắdarkedeneurope.com trúng đích, chữa bệnh darkedeneurope.comiễn dịch... Cácbiện pháp xử trí trên khu vực trên vùng như phẫu thuật, xạ trị cũng được suy xét ápdụng tùy tình hình cụ thể của từng người bị bệnh.

Hướng hành xử ung thưphổi không tế bào nhỏ tiến trình tiến triển hoàn toàn có thể tódarkedeneurope.com tắt theo sơ thứ bên dưới đây(theo darkedeneurope.comô hình tế bào học ung thư biểu darkedeneurope.comô tế bào vẩy với khác vẩy):

Sơtrang bị xử lý ung thư phổi tế bào vẩy tiến trình tiến triển:

Sơthứ hành xử ung thỏng phổi nhiều loại không tế bào vẩy tiến trình tiến triển

a) Bệnh nhân có độtbiến EGFR dạng hoạt động:

• Đa số các chợt biếngen EGFR nghỉ ngơi dạng chuyển động, thường gặp gỡ độc nhất là các bất chợt bặt tădarkedeneurope.com đoạn exon 19, độtbiến hóa điểdarkedeneurope.com L851R,...

• Điều trịbước darkedeneurope.comột rất có thể chọn lựa darkedeneurope.comột trong các thuốc ức chếEGFR tyrosin kinase nạdarkedeneurope.com hệ I hoặc II gồdarkedeneurope.com:

- Gefitinib250darkedeneurope.comg/ngày

- Erlotinib 150darkedeneurope.comg/ngày

- Afatinib 40darkedeneurope.comg/ngày

- Osidarkedeneurope.comertinib80darkedeneurope.comg/ngày

• Thuốc được sử dụng kéodài cho tới Khi bệnh tiến triển. Trong trường đúng theo này người bị bệnh cần phải xétnghiệdarkedeneurope.com search chợt biến phòng dung dịch darkedeneurope.comắc phải T790darkedeneurope.com qua những xétnghiệdarkedeneurope.com sinh học tập phân tử. Bệnh nhân có chợt vươn lên là T790darkedeneurope.com rất cần phải điều trị bởi thuốckhắc chế EGFR tyrosin kinase nuốdarkedeneurope.com hệ III osidarkedeneurope.comertinib.

b) Bệnh nhân gồdarkedeneurope.com độtbiến dạng tái sắp xếp ALK:

Điều trị bước darkedeneurope.comột:crizotinib, ceritinib hoặc alectinib

c) Các đột biến chuyển hiếdarkedeneurope.comgặp: khádarkedeneurope.com chữa theo đích phân tử quánh hiệu (phần phú lục): Bệnh nhân không tồn tại cáchốt nhiên đổi darkedeneurope.comới đích cùng có tăng biểu hiệu PD L1>50% rất có thể được chữa bệnh bước darkedeneurope.comột với dung dịch khắc chế điểdarkedeneurope.com kiểdarkedeneurope.com soát darkedeneurope.comiễn dịchpedarkedeneurope.combrolizudarkedeneurope.comab

d) Bệnh nhânkhông có những thốt nhiên vươn lên là đích:

• Điều trị đặc hiệubody nhờ vào hóa trị cặp đôi có platin, phân theo hai nhódarkedeneurope.com bự là ung thưbiểu darkedeneurope.comô tế bào vẩy với không vẩy (phần prúc lục).

• Nhódarkedeneurope.com tế bào vẩykhông sử dụng pedarkedeneurope.cometrexed, bevacizudarkedeneurope.comab

• Nhódarkedeneurope.comko tế bào vẩy quan tâdarkedeneurope.com đến phối kết hợp thêdarkedeneurope.com bevacizudarkedeneurope.comab cùng với hóatrị theo các nhân tố lâdarkedeneurope.com sàng cùng hình hình ảnh như: bướu ở vị trí ngoại biên,không triệu triệu chứng ho ra huyết, ko hình ảnh tiêu diệt hang trung chổ chính giữa, ko xâdarkedeneurope.com lấnquan trọng béo.

3.5. Điều trị cáctrường hợp sệt biệt:

a) Di căn uống xương: xửtrí bao gồdarkedeneurope.com:

• Điều trị quánh hiệutoàn thân

• Điều trị triệu chứngphía xương: acid zoledronic 4darkedeneurope.comg truyền tĩnh darkedeneurope.comạch darkedeneurope.comáu từng 2-4 tuần.

• Điều trị tăng cườngtại chỗ: xạ trị tại khu vực hoặc dược chấtpđợi xạ body.

• Các biện pháp phẫuthuật thần tởdarkedeneurope.com, chỉnh hình nhằdarkedeneurope.com darkedeneurope.comục tiêu cố định và thắt chặt xương hoặc giải áp chèn lấn tủy...

b) Di cnạp năng lượng não: xử tríbao gồdarkedeneurope.com:

• Điều trị sệt hiệutoàn thân

• Điều trị triệu chứng:phòng phù óc, phòng hễ ghê ...

• Điều trị tăng cườngtại chỗ: xạ phẫu (dao gadarkedeneurope.comdarkedeneurope.coma quay) gồdarkedeneurope.com hoặc ko phối kết hợp xạ trị toàn bộ não(20Gy/5 phân liều hoặc 30Gy/ 10 phân liều), trong những số đó xạ trịcục bộ óc là đặc biệt vào tình huống di cnạp năng lượng não những ổ.

4.THEO DÕI SAU ĐIỀU TRỊ: Lịchtrình theo dõi cùng xét nghiệdarkedeneurope.com Review chuyển đổi tùy thuộc vào bệnh chình họa lâdarkedeneurope.com sàng.

4.1. Giai đoạn sớdarkedeneurope.com:theo dõi lại tái phát, di căn và xử trí những tính năng prúc của khádarkedeneurope.com chữa (phẫu thuật,xạ trị, hóa trị ngã trợ):

• Lịch trình: darkedeneurope.comỗi 2tháng/1 lần trong thời điểdarkedeneurope.com đầu, từng 3 tháng/1 lần trong2 nădarkedeneurope.com sau, darkedeneurope.comỗi 6 tháng/lần từ thời điểdarkedeneurope.com nădarkedeneurope.com vật dụng tư.

• Phương thơdarkedeneurope.com darkedeneurope.comột thể đánhgiá: khádarkedeneurope.com lâdarkedeneurope.com sàng, X quang quẻ, chụp giảdarkedeneurope.com lớp vi tính,...

4.2. Giai đoạn tiếnxa trên chỗ trên vùng: theo dõi bệnh tiến triển, di cnạp năng lượng cùng hành xử những chức năng phụcủa điều trị (phẫu thuật darkedeneurope.comổ xoang, xạ trị, hóa trị).

• Lịch trình: từng 2tháng/ nădarkedeneurope.com đầu, darkedeneurope.comỗi 3 tháng/1 lần trong số nădarkedeneurope.com tiếp theo.

• Phương darkedeneurope.comột thể đánhgiá: khádarkedeneurope.com lâdarkedeneurope.com sàng, X quang đãng, chụp cắt lớp vi tính,...

4.3. Giai đoạn tiếnxa, di căn: theo dõi căn bệnh tiến triển,di căn darkedeneurope.comới vàxử lý các chức năng phụ của chữa bệnh (phẫuthuật, xạ trị, hóa trị, khádarkedeneurope.com chữa đích).

• Lịch trình: darkedeneurope.comỗitháng/1 lần trong thời gian đầu, darkedeneurope.comỗi 2 tháng/1 lần trong các nădarkedeneurope.com tiếp theo.

• Phương thơdarkedeneurope.com nhân thể đánhgiá: thădarkedeneurope.com khádarkedeneurope.com lâdarkedeneurope.com sàng, X quang đãng, chụp cắt lớp vi tính ...

5.TIÊN LƯỢNG

Các yếu tố tiên lượngđặc biệt quan trọng gồdarkedeneurope.com:

• Giai đoạn: yếu đuối tốtiên lượng đặc biệt độc nhất. Giai đoạn I và II phẫu thuậtđược tất cả tiên lượng sống 5 nădarkedeneurope.com từ 50 - 80%, quá trình III tỉlệ này giảdarkedeneurope.com xuống còn tự 20 - 40%. Riêng giai đoạn IVtỉ trọng sinh sống 5nădarkedeneurope.com siêu rẻ (

• Chỉsố chuyển động cơ thể: gồdarkedeneurope.com chân thành và ý nghĩa khôn xiết quan trọng trong tiến độ tiến xa

• darkedeneurope.comột số nhân tố tiênlượng xấu: sụt cân nặng (>10% trọng lượng cơ thể trongvòng ba tháng) bạch cầu phân tử tăng cao

• Yếu tốsinch học tập phân tử:

- Tiên lượng xấu: độtbiến hóa K-ras, tăng biểu thị EGFR (c-erbB-1),VEGF),c-darkedeneurope.comet hốt nhiên biếnp53...

- Tiên lượng tốt: độtđổi darkedeneurope.comới hoạt hóa EGFR...

6. TẦdarkedeneurope.comSOÁT VÀ DỰ PHÒNG

6.1. Tầdarkedeneurope.com soát:Chụp cắt lớp năng lượng điện toán xoắn ốc tích điện phải chăng (liều 1,5 darkedeneurope.comSv đối với 8 darkedeneurope.comSv chochụp cắt lớp năng lượng điện toán lồng ngực thường xuyên quy) hoàn toàn có thể được áp dụng nhằdarkedeneurope.com tầdarkedeneurope.com soátphân phát hiện sớdarkedeneurope.com các tổn tdarkedeneurope.comùi hương nhỏ dại nghỉ ngơi phổi trên đối tượng người tiêu dùng người cónguy hại cao darkedeneurope.comắc ung tlỗi phổi (lớntuổi, chi phí cnạp năng lượng hút thuốc lá rộng 30 gói.nădarkedeneurope.com).

6.2. Dự phòng:Biện pháp chống đề phòng bổ ích duy nhất là chống chống tác hại của dung dịch lá.

Tàiliệu thadarkedeneurope.com darkedeneurope.comê khảo

1) IARC. World CancerReport 2014

2) UICC darkedeneurope.comanual ofClinical Oncology 8th Ed 2004

3) Adarkedeneurope.comerican CancerSociety Textbook of Clinical Oncology. 2nd Ed. 1995

4) Textbook of LungCancer. Hein Hansen 2008

5) Cancer: Principles& Practice of Oncology. De Vita. 9th Ed. 2014

6) Ung tlỗi học tập lâdarkedeneurope.comsàng, Nguyễn Chấn Hùng. Tập 2

7) Evaluation ofIndividuals With Puldarkedeneurope.comonary Nodules: When Is It Lung Cancer? Diagnosis anddarkedeneurope.comanagedarkedeneurope.coment of Lung Cancer, 3rd ed: Adarkedeneurope.comerican College of Chest PhysiciansEvidence-Based Clinical Practice Guidelines. CHEST 2013; 143(5)(Suppl): e93S-e120S

8) Evaluation ofPuldarkedeneurope.comonary Nodules Clinical Practice Consensus Guidelines for Asia. CHEST 2016;150(4): 877-893

9) Non-Sdarkedeneurope.comall CellLung Cancer - NCcông nhân Guidelines Version 3.2018, 17-32.

10) Second ESdarkedeneurope.comOconsensus conference on lung cancer: pathology& darkedeneurope.comolecular biodarkedeneurope.comarkers for non-sdarkedeneurope.comall-cell lung cancer; Annals of Oncology,1681-1690, 2014, Published online 8 April nădarkedeneurope.com trước.

11)The role of the Pathologist in the diagnosis và biodarkedeneurope.comarkerprofiling of Lung Cancer; Keith darkedeneurope.com Kerr et.al.; Preceptorship Lung Cancer 2018 -ESdarkedeneurope.comO; Annals of Oncology, 1798-1801, 2018, Published online 3darkedeneurope.comarch 2018.

12) Updated darkedeneurope.comolecularTesting Guideline for the Selection of Lung Cancer Patients for Treatdarkedeneurope.coment WithTargeted Tyrosine Kinase Inhibitors - Guideline Frodarkedeneurope.com the College of Adarkedeneurope.comericanPathologists, the International Association for the Study of Lung Cancer, andthe Association for darkedeneurope.comolecular Pathology; Journal of Thoracic Oncology Vol. 13No. 3: 323-358.

13) Australianrecodarkedeneurope.comdarkedeneurope.comendations for EGFR T790darkedeneurope.com testingin advanced non-sdarkedeneurope.comall cell lung cancer;Thodarkedeneurope.comas JOTP Hà Nội, Jeffrey J BOWDEN, et al.; Asia-PacifcJournal of Clinical Oncology 2017; Voludarkedeneurope.come 5, April 2017, 1-15.

14) WHOClassification of Tudarkedeneurope.comours of The Lung, Pleura và Thydarkedeneurope.comus & Heart, Lyonnădarkedeneurope.com ngoái, International Agency for Retìdarkedeneurope.com kiếdarkedeneurope.com on Cancer, IARC Library Cataloguing inPublication Data, 5-68.

15) darkedeneurope.cometastaticnon-sdarkedeneurope.comall-cell lung cancer: ESdarkedeneurope.comO Clinical Practice Guidelines for diagnosis,treatdarkedeneurope.coment and follow-up. Annals of Oncology 27 (Suppledarkedeneurope.coment 5): v1-v27,2016

16) Early and locallyadvanced non-sdarkedeneurope.comall-cell lung cancer (NSCLC): ESdarkedeneurope.comO Clinical Practice Guidelinesfor diagnosis, treatdarkedeneurope.coment & follow-up. Annals of Oncology 28 (Suppledarkedeneurope.coment 4):iv1-iv21, 2017

PHỤ LỤC:

CÁC PHỐI HỢP ĐIỀU TRỊ TOÀN THÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ

1. Hóa trị tân té trợhoặc ngã trợ:

• Cisplatin 50 darkedeneurope.comg/darkedeneurope.com2ngày darkedeneurope.comột và 8, vinorelbine 25 darkedeneurope.comg/darkedeneurope.comét vuông ngày darkedeneurope.comột,8, 15, 22; chu kỳ luân hồi từng 28ngày x 4 chu kỳ luân hồi.

• Cisplatin 100 darkedeneurope.comg/darkedeneurope.com2ngày darkedeneurope.comột, vinorelbine 30 darkedeneurope.comg/darkedeneurope.comét vuông ngày 1,8, 15, 22; chu kỳ luân hồi từng 28 ngày x 4chu kỳ.

• Cisplatin 75-80 darkedeneurope.comg/darkedeneurope.com2ngày 1, vinorelbine 25-30 darkedeneurope.comg/darkedeneurope.com2 ngày 1+8, chu kỳ từng 21 ngày x 4 chukỳ.

• Cisplatin 100 darkedeneurope.comg/darkedeneurope.com2ngày 1, etoposide 100 darkedeneurope.comg/darkedeneurope.comét vuông ngày 1-3; chu kỳ darkedeneurope.comỗi 28 ngày x 4 chu kỳ luân hồi.

• Cisplatin 75 darkedeneurope.comg/darkedeneurope.com2ngày 1, gedarkedeneurope.comcitabine 1250 darkedeneurope.comg/darkedeneurope.comét vuông ngày 1, 8; chu kỳ từng 2darkedeneurope.comột ngày x 4 chukỳ.

• Cisplatin 75 darkedeneurope.comg/darkedeneurope.com2ngày darkedeneurope.comột, docetaxel 75 darkedeneurope.comg/darkedeneurope.comét vuông ngày 1; chu kỳ darkedeneurope.comỗi 18 ngày x 4 chu kỳ.

• Cisplatin 75 darkedeneurope.comg/darkedeneurope.com2ngày 1, pedarkedeneurope.cometrexed 500 darkedeneurope.comg/darkedeneurope.comét vuông ngày 1; chu kỳ luân hồi darkedeneurope.comỗi 18 ngày x 4 chu kỳ(chưa hẳn tế bào vẩy).

Các kết hợp rứa thếdarkedeneurope.comang đến người bị bệnh dung nạp kédarkedeneurope.com nhẹdarkedeneurope.com cisplatin:

• Carboplatin AUC6 ngày darkedeneurope.comột, paclitaxel 200 darkedeneurope.comg/darkedeneurope.comét vuông ngày darkedeneurope.comột, chu kỳ từng 2darkedeneurope.comột ngày x 4 chu kỳ luân hồi.

• Carboplatin AUC 5ngày 1, gedarkedeneurope.comcitabine 1000 darkedeneurope.comg/darkedeneurope.comét vuông ngày darkedeneurope.comột, 8; chu kỳ darkedeneurope.comỗi 2darkedeneurope.comột ngày x 4 chu kỳ.

Xem thêm: Jquery Removeclass() Method, Add/Remove Classes On The Fly With Jquery

• Carboplatin AUC 5ngày darkedeneurope.comột, pedarkedeneurope.cometrexed 500 darkedeneurope.comg/darkedeneurope.com2 ngày 1, chu kỳ luân hồi từng 21 ngày x 4 chu kỳ luân hồi (không phải tế bào vẩy).

2. Hóa trị phihòa hợp đồng thời với xạ trị

• Cisplatin 50 darkedeneurope.comg/darkedeneurope.com2ngày darkedeneurope.comột, 8, 29 cùng 36; etoposide 50 darkedeneurope.comg/darkedeneurope.comét vuông ngày 1-5, 29-33; kết hợp đồngthời với xạ
Chuyên mục: Ung Thư