Tính tổng 2 số bằng php

lúc chúng ta đang tò mò qua trở nên, vẻ bên ngoài tài liệu rồi thì để làm Việc thân các thứ hạng dữ liệu họ mày mò tiếp phần những phnghiền toán thù vào PHP
Bạn đang xem: Tính tổng 2 số bằng php

Lớp những phxay toán thù trong PHP

– Phép tân oán số học

– Phxay tân oán gán

– Phnghiền tân oán so sánh

– Phnghiền toán thù logic

– Phxay tân oán bên trên chuỗi

Sau phía trên họ đi tìm kiếm đọc cụ thể từng phxay toán

Phxay toán thù số học

Phép toán

Ví dụ

Ý nghĩa

+

$a+$b

Tính tổng

$a-$b

Hiệu

*

$a*$b

Tích

/

$a/$b

Thương

%

$a%$b

Lấy dư

pow()

pow(cơ số, số mũ)

Phnghiền toán gán

Phxay gán

Ý nghĩa

$x = $y

$x = $y

$x += $y

$x = $x + $y

$x -= $y

$x = $x – $y

$x *= $y

$x = $x * $y

$x /= $y

$x = $x / $y

$x %= $y

$x = $x % $y

Phép toán so sánh

Phxay toán

Tên

Ví dụ

Kế quả

==

Bằng

$x == $y

Trả về true trường hợp $x = $y

===

Trùng

$x === $y

Trả về true giả dụ $x = $y với $x cùng $y gồm thuộc thứ hạng dữ liệu

!=

Khác

$x != $y

Trả về true trường hợp $x không bởi $y

Khác

$x $y

Trả về true nếu như $x ko bởi $y

>

Lớn hơn

$x > $y

Trả về true trường hợp $x lớn hơn $y

>=

Lớn rộng hoặc bằng

$x >= $y

Trả về true nếu $x lớn hơn hoặc bởi $y

Phép toán tăng giảm

Phxay toán

Tên

Mô tả

++$x

Tăng-trước

Tăng vào trở thành $x trước lúc tiến hành phnghiền toán

$x++

Tăng sau

Tăng sau khoản thời gian thực hiện

—$x

Giảm trước

Giảm trước lúc thực hiện

$x–

Giảm sau

Giảm sau khi thực hiện

Phép toán thù logic

Phxay toán

Tên

Ví dụ

Kết quả

And

And

$x & $y

True trường hợp cả $x và $y true

Or

Or

$x or $y

True giả dụ hoặc $x hoặc $y true

Xor

Xor

$x xor $y

True trường hợp hoặc $x hoặc $y tuy thế ko cả hai

&&

And

$x &và $y

True giả dụ $x với $y true

||

OR

$x || $y

True trường hợp hoặc $x hoặc $y true

!

Ngịch đảo

!$x

True nếu như $x ko true

Phxay toán trên chuổi

Phnghiền toán

Tên

Ví dụ

Ý nghĩa

.

Nối

$tr1.$str2

Nối hai chuổi

.=

Nối thêm chuổi

$tr1.=$str2

Chuổi $str1 được update bởi quý giá của nó cùng cung ứng phía đằng sau bởi vì chuổi $str2
Xem thêm: ‎ Lost Island: Adventure Quest & Magical Tile Match, The Island: Castaway

Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai minh bạch. Các trường cần được đánh dấu *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang website

Lưu thương hiệu của mình, tin nhắn, và trang web vào trình ưng chuẩn này cho lần phản hồi kế tiếp của mình.
Xem thêm: Phần Mềm Vnc Viewer 6 - Vnc Viewer Cho Android 3

#messagemessage/message^messageKhông gửi được. Máy chủ đang bình luận kèm theo status_text (mã status_code). Vui lòng contact cùng với đơn vị trở nên tân tiến của đơn vị xử lý biểu mẫu này để cải thiện thông báo này. Tìm hiểu thêm/message


#messagemessage/message^messageCó vẻ như chúng ta đang gửi thành công xuất sắc. mặc khi khi sever đánh giá OK, hệ thống có thể vẫn chưa giải pháp xử lý vấn đề gửi. Vui lòng tương tác với nhà trở nên tân tiến của đơn vị cách xử trí biểu mẫu mã này nhằm cải thiện thông báo này. Tìm gọi thêm/message


Chuyên mục: