Ban Biên Tập darkedeneurope.com chia buồn cùng gia đình Mục sư Lữ Thành Kiến. Cầu xin Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật an ủi mọi thành viên trong gia đình khi người thân ra đi về nước Chúa. Chúng ta cũng sẽ sớm gặp lại bà Nguyễn Thị Kim Hoa trong một tương lai gần. 

*

Nếu không gặp lại ở thế gian

Thì xin hẹn ước tìm nhau bên kia đời(Vũ Thành An)

“Lạy Chúa Jesus, vinh hiển bên kia đời quá lớn nên con vui mừng đón nhận sự chết Ngài ban vì tin cậy và biết rằng chính Ngài đã dành cho con một chỗ trong nhà của Ngài.” Amen.

Bùi Giáng viết trong tập Mưa Nguồn cách ngày ông qua đời mười năm mấy câu này:

Ngày sẽ hết tôi sẽ không ở lạiTôi sẽ đi và chưa biết đi đâuTôi sẽ tiếc thương trần gian này mãi mãiVì nơi đây tôi sống đủ vui sầu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *