Sửa lỗi smb1

*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/darkedeneurope.com/wp-content/uploads/2019/03/Sua-loi-ket-noi-smb-den-may-photocopy-tren-windows-10.png?fit=300%2C112" data-large-file="https://i0.wp.com/darkedeneurope.com/wp-content/uploads/2019/03/Sua-loi-ket-noi-smb-den-may-photocopy-tren-windows-10.png?fit=558%2C208" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-6726" src="https://i0.wp.com/darkedeneurope.com/wp-content/uploads/2019/03/Sua-loi-ket-noi-smb-den-may-photocopy-tren-windows-10.png?resize=558%2C208" alt="Sua loi ket noi smb den may photocopy tren windows 10" width="558" height="208" srcset="https://i0.wp.com/darkedeneurope.com/wp-content/uploads/2019/03/Sua-loi-ket-noi-smb-den-may-photocopy-tren-windows-10.png?w=558 558w, https://i0.wp.com/darkedeneurope.com/wp-content/uploads/2019/03/Sua-loi-ket-noi-smb-den-may-photocopy-tren-windows-10.png?resize=300%2C112 300w" sizes="(max-width: 558px) 100vw, 558px" data-recalc-dims="1" />


SMB là gì với sửa lỗi liên kết SMB như vậy nào?

SMB (Server Message Block) là giao thức cung cấp share tập tin được ra mắt lần đầu tiên vày IBM vào khoảng thời gian 1984. Sau đó được thừa kế vày Microsoft với thay đổi giao thức chia sẻ tập tin phổ biến bên trên tất cả các phiên bản hệ điều hành Windows của bản thân. Ngoài công dụng chính là chia sẻ tập tin, SMB còn cung ứng một số trong những công dụng khác:

– Kết nối các sever sử dụng giao thức SMB khác

– In ấn qua kết nối mạng

– Xác thực quyền truy cập các tài nguyên mạng

– Hỗ trợ Unicode

Lỗi SMB liên kết sản phẩm Photocopy bên trên Windows 10?

Từ Windows 10, Microsoft đã cập nhật giao thức SMB với tên gọi SMB2 dẫn cho không hỗ trợ kết nối cho trang bị Photocopy gồm giao thức kết nối cũ SMB1.

Sửa lỗi liên kết SMB mang lại trang bị Photocopy trên Windows 10

– Truy ctràn lên bảng điều khiển và tinh chỉnh Control Panel bằng hộp thoại RUN (Windows + R)

*
" data-medium-file="https://i2.wp.com/darkedeneurope.com/wp-content/uploads/2019/03/Sua-loi-ket-noi-smb-den-may-photocopy-tren-windows-10-1.png?fit=300%2C155" data-large-file="https://i2.wp.com/darkedeneurope.com/wp-content/uploads/2019/03/Sua-loi-ket-noi-smb-den-may-photocopy-tren-windows-10-1.png?fit=398%2C205" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-6727" src="https://i2.wp.com/darkedeneurope.com/wp-content/uploads/2019/03/Sua-loi-ket-noi-smb-den-may-photocopy-tren-windows-10-1.png?resize=398%2C205" alt="Sua loi ket noi smb den may photocopy tren windows 10" width="398" height="205" srcset="https://i2.wp.com/darkedeneurope.com/wp-content/uploads/2019/03/Sua-loi-ket-noi-smb-den-may-photocopy-tren-windows-10-1.png?w=398 398w, https://i2.wp.com/darkedeneurope.com/wp-content/uploads/2019/03/Sua-loi-ket-noi-smb-den-may-photocopy-tren-windows-10-1.png?resize=300%2C155 300w" sizes="(max-width: 398px) 100vw, 398px" data-recalc-dims="1" />

– Truy cập menu Programs

*
" data-medium-file="https://i2.wp.com/darkedeneurope.com/wp-content/uploads/2019/03/Sua-loi-ket-noi-smb-den-may-photocopy-tren-windows-10-2.png?fit=300%2C182" data-large-file="https://i2.wp.com/darkedeneurope.com/wp-content/uploads/2019/03/Sua-loi-ket-noi-smb-den-may-photocopy-tren-windows-10-2.png?fit=688%2C418" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-6728" src="https://i2.wp.com/darkedeneurope.com/wp-content/uploads/2019/03/Sua-loi-ket-noi-smb-den-may-photocopy-tren-windows-10-2.png?resize=688%2C418" alt="Sua loi ket noi smb den may photocopy tren windows 10" width="688" height="418" srcset="https://i2.wp.com/darkedeneurope.com/wp-content/uploads/2019/03/Sua-loi-ket-noi-smb-den-may-photocopy-tren-windows-10-2.png?w=688 688w, https://i2.wp.com/darkedeneurope.com/wp-content/uploads/2019/03/Sua-loi-ket-noi-smb-den-may-photocopy-tren-windows-10-2.png?resize=300%2C182 300w" sizes="(max-width: 688px) 100vw, 688px" data-recalc-dims="1" />

– Truy cập menu Turn Windows features on or off

*
" data-medium-file="https://i2.wp.com/darkedeneurope.com/wp-content/uploads/2019/03/Sua-loi-ket-noi-smb-den-may-photocopy-tren-windows-10-3.png?fit=300%2C183" data-large-file="https://i2.wp.com/darkedeneurope.com/wp-content/uploads/2019/03/Sua-loi-ket-noi-smb-den-may-photocopy-tren-windows-10-3.png?fit=687%2C418" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-6729" src="https://i2.wp.com/darkedeneurope.com/wp-content/uploads/2019/03/Sua-loi-ket-noi-smb-den-may-photocopy-tren-windows-10-3.png?resize=687%2C418" alt="Sua loi ket noi smb den may photocopy tren windows 10" width="687" height="418" srcset="https://i2.wp.com/darkedeneurope.com/wp-content/uploads/2019/03/Sua-loi-ket-noi-smb-den-may-photocopy-tren-windows-10-3.png?w=687 687w, https://i2.wp.com/darkedeneurope.com/wp-content/uploads/2019/03/Sua-loi-ket-noi-smb-den-may-photocopy-tren-windows-10-3.png?resize=300%2C183 300w" sizes="(max-width: 687px) 100vw, 687px" data-recalc-dims="1" />


Chuyên mục: Kiến Thức