Một số Màn hình xanh chết chóc (Blue Screens of Death – BSOD) rất khó hoặc không thể chẩn đoán và sửa chữa, trong khi một số khác lại khá đơn giản. May mắn thay, BSOD của Lỗi trang thường có thể sửa được. Dưới đây là một số điều bạn có thể thử.

Đang xem: Sửa lỗi page fault in nonpaged area

Có một số điều có thể gây ra sự cố:

Trình điều khiển hoặc dịch vụ hệ thống bị lỗiỔ cứng bị hỏng hoặc ổ thể rắn (SSD)Phần mềm chống vi -rút hoạt động sai

Chẩn đoán sự cố

Nói chung, các bước khắc phục sự cố đầu tiên của bạn phải luôn tập trung vào bất kỳ thứ gì gần đây đã thay đổi trên PC của bạn. Bạn vừa cập nhật trình điều khiển, chương trình hoặc Windows? Bạn đã cài đặt phần cứng mới? Nếu bạn đã làm – hãy bắt đầu từ đó. Khôi phục trình điều khiển bạn đã cập nhật , xóa chương trình hoặc thử gỡ cài đặt bản cập nhật Windows mới nhất . Nếu bạn đã cài đặt phần cứng mới, hãy xóa phần cứng đó và xem sự cố vẫn tiếp diễn.

Nếu bạn không chắc chắn những gì gần đây đã thay đổi, bạn cần phải đào sâu hơn một chút.

Khi bạn nhận được BSOD này, nó thường hiển thị những gì đang chạy tại thời điểm xảy ra sự cố trên dòng “Không thành công”.

*

Có rất nhiều thông tin được đóng gói trong Event Viewer, vì vậy có lẽ bạn nên đọc một chút về nó là gì và nó hoạt động như thế nào trước khi bạn đi sâu vào.

Trong tất cả các khả năng, một số lỗi gây ra BSOD sẽ được tìm thấy trong Windows Logs > System.

Xem thêm:

*

Kiểm tra qua tab “Detail – Chi tiết”. Cố gắng thu hẹp kết quả của bạn thành những thứ xảy ra cùng lúc với BSOD.

Kiểm tra các chương trình được cập nhật gần đây

Nếu bạn đã cài đặt trình điều khiển chuyên dụng cho CPU , GPU , card âm thanh , bộ điều hợp mạng , bo mạch chủ hoặc bất kỳ thành phần nào khác của máy tính, chúng sẽ được liệt kê trong phần “Ứng dụng và tính năng” của ứng dụng Cài đặt. Bạn có thể sử dụng thông tin đó để xác định những gì đã cập nhật gần đây và nó có thể làm sáng tỏ nguyên nhân gây ra sự cố.

Nhấp vào nút Bắt đầu, nhập “apps and features” vào thanh tìm kiếm, sau đó nhấn Enter hoặc nhấp vào “Open”. (Bạn cũng truy cập Settings > Apps > Apps & Features để tìm cửa sổ này.)

Lưu ý: Kết quả tìm kiếm sẽ là “Apps & Features,”, không phải “Apps and Features”, nhưng ai muốn nhập dấu và (dấu “và”) trừ khi họ cần?

*

Theo mặc định, danh sách các chương trình được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, nhưng chúng ta cần thay đổi nó để chúng được sắp xếp theo ngày cài đặt. Nhấp vào nhãn “Tên” bên cạnh “Sắp xếp theo” và thay đổi thành “Ngày cài đặt”.

*

Nếu bạn phát hiện bất kỳ trình điều khiển nào đã được cập nhật kể từ khi bạn nhận thấy BSOD bắt đầu, hãy thử cài đặt phiên bản cũ hơn hoặc cài đặt lại phiên bản hiện tại.

Xem thêm:

Tắt phần mềm chống vi-rút của bạn

Ngay cả phần mềm chống vi-rút tốt nhất cũng có lúc mắc lỗi. Không có khả năng xảy ra, nhưng có thể phần mềm chống vi-rút của bạn bằng cách nào đó đang can thiệp vào việc đọc hoặc ghi vào tệp hoán trang bằng cách nào đó, do đó gây ra BSOD.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *