Máy desktop của tôi bị lỗi “out of range” với màn hình. Điều lạ là với màn hình 18,5″ thì lại không bị. Còn với màn hình 15″, 17″ (vuông) thì bị lỗi đó.

Đang xem: Sửa lỗi out of range win 7

Tôi phải disable card VGA “G41 express chipset” thì màn hình mới hiển thị. Còn nếu không thì hiện “out of range”.

Hiện tôi đang dùng windows 7 (x64)!Xin chỉ giúp tôi cách khắc phục

Mu00e1y desktop cu1ee7a tu00f4i bu1ecb lu1ed7i “out of range” vu1edbi mu00e0n hu00ecnh. u0110iu1ec1u lu1ea1 lu00e0 vu1edbi mu00e0n hu00ecnh 18,5″ thu00ec lu1ea1i khu00f4ng bu1ecb. Cu00f2n vu1edbi mu00e0n hu00ecnh 15″, 17″ (vuu00f4ng) thu00ec bu1ecb lu1ed7i u0111u00f3.

Tu00f4i phu1ea3i disable card VGA “G41 express chipset” thu00ec mu00e0n hu00ecnh mu1edbi hiu1ec3n thu1ecb. Cu00f2n nu1ebfu khu00f4ng thu00ec hiu1ec7n “out of range”.
Hiu1ec7n tu00f4i u0111ang du00f9ng windows 7 (x64)!Xin chu1ec9 giu00fap tu00f4i cu00e1ch khu1eafc phu1ee5c
“,”product_id”:0,”type”:0,”date”:1315557125,”date_text”:”11 nu0103m”,”link”:”/hoidap/4125/296854/bi-loi-out-of-range-voi-man-hinh.html”,”num_reply”:7,”voted”:false,”total_vote”:0,”permiss_action”:false,”user”:{“id”:1,”login_name”:”quancoc”,”name”:”pqy”,”company”:””,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”quangdung006

Lỗi “out of range”

Gửi Phan Việt An! Hiện tượng “out of rank” không phải là lỗi, mà là do chế độ hiển thị bạn đặt trên máy bị quá giới hạn với màn hình bạn muốn hiển thị. Trường hợp của bạn là do màn hình 15″ và 17″ không thể hiển thị được độ phân giải được được đặt quá cao trên máy. Để khắc phục vấn đề này, bạn có thể đưa máy về chế độ safe mode khi khởi động bằng cách nhấn F8, chọn safe mode; cách thứ 2, bạn nên kết nối hiển thị với màn 18.5″, click phải chuột vào vùng trống trên desktop, chọn “screen resolution”, trong thanh resolution nhấn thả thanh hiệu chỉnh độ phân giải xuống. Với các màn hình có tỉ lệ 3:4, bạn nên đặt về độ phân giải có tỉ lệ 1024 x 768 hoặc 800 x 600. Chúc bạn thành công


Gu1eedi Phan Viu1ec7t An! Hiu1ec7n tu01b0u1ee3ng “out of rank” khu00f4ng phu1ea3i lu00e0 lu1ed7i, mu00e0 lu00e0 do chu1ebf u0111u1ed9 hiu1ec3n thu1ecb bu1ea1n u0111u1eb7t tru00ean mu00e1y bu1ecb quu00e1 giu1edbi hu1ea1n vu1edbi mu00e0n hu00ecnh bu1ea1n muu1ed1n hiu1ec3n thu1ecb. Tru01b0u1eddng hu1ee3p cu1ee7a bu1ea1n lu00e0 do mu00e0n hu00ecnh 15″ vu00e0 17″ khu00f4ng thu1ec3 hiu1ec3n thu1ecb u0111u01b0u1ee3c u0111u1ed9 phu00e2n giu1ea3i u0111u01b0u1ee3c u0111u01b0u1ee3c u0111u1eb7t quu00e1 cao tru00ean mu00e1y. u0110u1ec3 khu1eafc phu1ee5c vu1ea5n u0111u1ec1 nu00e0y, bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 u0111u01b0a mu00e1y vu1ec1 chu1ebf u0111u1ed9 safe mode khi khu1edfi u0111u1ed9ng bu1eb1ng cu00e1ch nhu1ea5n F8, chu1ecdn safe mode; cu00e1ch thu1ee9 2, bu1ea1n nu00ean ku1ebft nu1ed1i hiu1ec3n thu1ecb vu1edbi mu00e0n 18.5″, click phu1ea3i chuu1ed9t vu00e0o vu00f9ng tru1ed1ng tru00ean desktop, chu1ecdn “screen resolution”, trong thanh resolution nhu1ea5n thu1ea3 thanh hiu1ec7u chu1ec9nh u0111u1ed9 phu00e2n giu1ea3i xuu1ed1ng. Vu1edbi cu00e1c mu00e0n hu00ecnh cu00f3 tu1ec9 lu1ec7 3:4, bu1ea1n nu00ean u0111u1eb7t vu1ec1 u0111u1ed9 phu00e2n giu1ea3i cu00f3 tu1ec9 lu1ec7 1024 x 768 hou1eb7c 800 x 600. Chu00fac bu1ea1n thu00e0nh cu00f4ng
“,”total_vote”:-1,”voted”:false,”date_text”:”11 nu0103m”,”permiss_action”:false,”num_reply”:0,”id_faq”:296854,”user”:{“id”:1,”login_name”:”hiennhe”,”name”:”pq”,”company”:””,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”mailan702003

Cách khác phục lỗi “out of range”

Do bạn đặt tần số quét hình cao (theo LCD 18.5 inch) nên lúc thay bằng màn hình CRT hoặc LCD 15″ 17″ có tần số thấp thì nó báo “Out of range”.Cách khắc phục là đặt lại tần số đa mà màn hình chịu được (xem catalog của màn hình). Khởi động bình thường và nhấn nút F8 liên tục, chọn menu Standar VGA, khi vô được rồi thì đặt lại tần số cho phù hợp.

Xem thêm: Tải Game Quay Hũ, Nổ Hũ Mới Nhất, Đánh Giá Game Bài


Do bu1ea1n u0111u1eb7t tu1ea7n su1ed1 quu00e9t hu00ecnh cao (theo LCD 18.5 inch) nu00ean lu00fac thay bu1eb1ng mu00e0n hu00ecnh CRT hou1eb7c LCD 15″ 17″ cu00f3 tu1ea7n su1ed1 thu1ea5p thu00ec nu00f3 bu00e1o “Out of range”.Cu00e1ch khu1eafc phu1ee5c lu00e0 u0111u1eb7t lu1ea1i tu1ea7n su1ed1 u0111a mu00e0 mu00e0n hu00ecnh chu1ecbu u0111u01b0u1ee3c (xem catalog cu1ee7a mu00e0n hu00ecnh). Khu1edfi u0111u1ed9ng bu00ecnh thu01b0u1eddng vu00e0 nhu1ea5n nu00fat F8 liu00ean tu1ee5c, chu1ecdn menu Standar VGA, khi vu00f4 u0111u01b0u1ee3c ru1ed3i thu00ec u0111u1eb7t lu1ea1i tu1ea7n su1ed1 cho phu00f9 hu1ee3p.
“,”total_vote”:-1,”voted”:false,”date_text”:”11 nu0103m”,”permiss_action”:false,”num_reply”:0,”id_faq”:296854,”user”:{“id”:1,”login_name”:”Duc_tro”,”name”:”mai minh u0111u1ee9c”,”company”:””,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”bimbimngo

Out of range

Out of range có nghĩa là màn hình không thể đáp ứng độ phân giải đã được lựa chọn của máy tính (quá cáo hoặc quá thấp),trong trường hợp này theo tôi nghĩ là quá cao vì 18.5 đáp ứng được. Hoặc cũng có khả năng là độ phân giải đang lựa chọn là theo tỉ lệ 16:9 (wide) nhưng màn hình 15 hoặc 17″ vuông là theo tỉ lệ 4:3. Cách khắc phụ duy nhất là lựa chọn lại độ phân giải phù hợp theo từng màn hình.


Out of range cu00f3 nghu0129a lu00e0 mu00e0n hu00ecnh khu00f4ng thu1ec3 u0111u00e1p u1ee9ng u0111u1ed9 phu00e2n giu1ea3i u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c lu1ef1a chu1ecdn cu1ee7a mu00e1y tu00ednh (quu00e1 cu00e1o hou1eb7c quu00e1 thu1ea5p),trong tru01b0u1eddng hu1ee3p nu00e0y theo tu00f4i nghu0129 lu00e0 quu00e1 cao vu00ec 18.5 u0111u00e1p u1ee9ng u0111u01b0u1ee3c. Hou1eb7c cu0169ng cu00f3 khu1ea3 nu0103ng lu00e0 u0111u1ed9 phu00e2n giu1ea3i u0111ang lu1ef1a chu1ecdn lu00e0 theo tu1ec9 lu1ec7 16:9 (wide) nhu01b0ng mu00e0n hu00ecnh 15 hou1eb7c 17″ vuu00f4ng lu00e0 theo tu1ec9 lu1ec7 4:3. Cu00e1ch khu1eafc phu1ee5 duy nhu1ea5t lu00e0 lu1ef1a chu1ecdn lu1ea1i u0111u1ed9 phu00e2n giu1ea3i phu00f9 hu1ee3p theo tu1eebng mu00e0n hu00ecnh.
“,”total_vote”:-1,”voted”:false,”date_text”:”11 nu0103m”,”permiss_action”:false,”num_reply”:0,”id_faq”:296854,”user”:{“id”:1,”login_name”:”seeyou”,”name”:”roi biet”,”company”:””,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”vuminhngoc11

Do độ phân giải quá cao

Lỗi này do độ phân giải màn hình của card VGA G41 express chipset đang được chỉnh ở chế độ quá cao khiến ngoài khả năng hiện thị của màn hình 15″ hay 17″ trong khi màn hình 18.5″ thì lại hỗ trợ đến độ phân giải đó. Bạn có thể enable cái card đó lên bằng rồi giảm độ phân giải của nó xuống thấp hơn khi nối vào màn hình 18.5″ hoặc là nối với màn hình 15, 17″ rồi bấm F8 khi khởi động và chọn chế độ safe mode rồi chỉnh độ phân giải.

Xem thêm: Thai Nhi Đạp Ít, Đạp Nhiều Ở Tháng Thứ 7, Thai Nhi 27 Tuần


Lu1ed7i nu00e0y do u0111u1ed9 phu00e2n giu1ea3i mu00e0n hu00ecnh cu1ee7a card VGA G41 express chipset u0111ang u0111u01b0u1ee3c chu1ec9nh u1edf chu1ebf u0111u1ed9 quu00e1 cao khiu1ebfn ngou00e0i khu1ea3 nu0103ng hiu1ec7n thu1ecb cu1ee7a mu00e0n hu00ecnh 15″ hay 17″ trong khi mu00e0n hu00ecnh 18.5″ thu00ec lu1ea1i hu1ed7 tru1ee3 u0111u1ebfn u0111u1ed9 phu00e2n giu1ea3i u0111u00f3. Bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 enable cu00e1i card u0111u00f3 lu00ean bu1eb1ng ru1ed3i giu1ea3m u0111u1ed9 phu00e2n giu1ea3i cu1ee7a nu00f3 xuu1ed1ng thu1ea5p hu01a1n khi nu1ed1i vu00e0o mu00e0n hu00ecnh 18.5″ hou1eb7c lu00e0 nu1ed1i vu1edbi mu00e0n hu00ecnh 15, 17″ ru1ed3i bu1ea5m F8 khi khu1edfi u0111u1ed9ng vu00e0 chu1ecdn chu1ebf u0111u1ed9 safe mode ru1ed3i chu1ec9nh u0111u1ed9 phu00e2n giu1ea3i.
“,”total_vote”:0,”voted”:false,”date_text”:”11 nu0103m”,”permiss_action”:false,”num_reply”:0,”id_faq”:296854,”user”:{“id”:1,”login_name”:”phattu”,”name”:”biet rui”,”company”:””,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”khongbuon81

Quá độ phân giải

Lỗi này do bạn tăng chỉnh độ phân giải quá cao so với monitor đang sử dụng. Do đó nếu dùng monitor lớn hơn – thường độ phân giải cũng lớn hơn thì mức độ chỉnh của bạn vẫn nằm trong giới hạn, hiện tượng lỗi k xảy ra. Cách khắc phục: 1. Tìm model của monitor đang sử dụng, tìm hiểu xem đpgiải chính xác của nó là bao nhiêu. 2. ở máy lên và bấp F8 liên tục để vào boot mode option, chọn mode VGA. 3. Chỉnh lại đpg chỉnh xác bằng cách right click lên desktop, chọn Resolution setting. Lưu ý là phải cài driver cho vga, có một số máy xài card vga onboard thì k hỗ trợ hết các đpg cũng như tỉ lệ chính xác của độ rộng và chiều cao monitor.


Lu1ed7i nu00e0y do bu1ea1n tu0103ng chu1ec9nh u0111u1ed9 phu00e2n giu1ea3i quu00e1 cao so vu1edbi monitor u0111ang su1eed du1ee5ng. Do u0111u00f3 nu1ebfu du00f9ng monitor lu1edbn hu01a1n – thu01b0u1eddng u0111u1ed9 phu00e2n giu1ea3i cu0169ng lu1edbn hu01a1n thu00ec mu1ee9c u0111u1ed9 chu1ec9nh cu1ee7a bu1ea1n vu1eabn nu1eb1m trong giu1edbi hu1ea1n, hiu1ec7n tu01b0u1ee3ng lu1ed7i k xu1ea3y ra. Cu00e1ch khu1eafc phu1ee5c: 1. Tu00ecm model cu1ee7a monitor u0111ang su1eed du1ee5ng, tu00ecm hiu1ec3u xem u0111pgiu1ea3i chu00ednh xu00e1c cu1ee7a nu00f3 lu00e0 bao nhiu00eau. 2. u1edf mu00e1y lu00ean vu00e0 bu1ea5p F8 liu00ean tu1ee5c u0111u1ec3 vu00e0o boot mode option, chu1ecdn mode VGA. 3. Chu1ec9nh lu1ea1i u0111pg chu1ec9nh xu00e1c bu1eb1ng cu00e1ch right click lu00ean desktop, chu1ecdn Resolution setting. Lu01b0u u00fd lu00e0 phu1ea3i cu00e0i driver cho vga, cu00f3 mu1ed9t su1ed1 mu00e1y xu00e0i card vga onboard thu00ec k hu1ed7 tru1ee3 hu1ebft cu00e1c u0111pg cu0169ng nhu01b0 tu1ec9 lu1ec7 chu00ednh xu00e1c cu1ee7a u0111u1ed9 ru1ed9ng vu00e0 chiu1ec1u cao monitor.
“,”total_vote”:0,”voted”:false,”date_text”:”11 nu0103m”,”permiss_action”:false,”num_reply”:0,”id_faq”:296854,”user”:{“id”:1,”login_name”:”Dan_Truong”,”name”:”u0110an truu01b0u1eddng”,”company”:””,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”trinhdt
Khắc phục lỗi “out of range”

Lõi này rất đơn giản, bạn chỉnh độ phân giải của VGA card xuống mức 800×600 px là bình thường hết Nguyên nhân : Do màn hình 15″” ,17″” của bạn thuộc loại màn hình cũ, có độ phân giả của màn hình không cao. Vì vậy khi ta chỉnh độ phân giải của VGA card mức 1024×768 px thì màn hình đã vượt quá độ hiển thị cho phép của màn hình. Để chỉnh lại độ phân giải bạn nên làm các bước như sau: b1: Vào chế độ VGA mode khi khởi động win7 b2 : Chọn properties của desktop Tại của sổ Display properties chọn setting/ screen resolution kéo thanh trượt về 800×600 Apply/OK


Lu00f5i nu00e0y ru1ea5t u0111u01a1n giu1ea3n, bu1ea1n chu1ec9nh u0111u1ed9 phu00e2n giu1ea3i cu1ee7a VGA card xuu1ed1ng mu1ee9c 800×600 px lu00e0 bu00ecnh thu01b0u1eddng hu1ebft Nguyu00ean nhu00e2n : Do mu00e0n hu00ecnh 15'' ,17'' cu1ee7a bu1ea1n thuu1ed9c lou1ea1i mu00e0n hu00ecnh cu0169, cu00f3 u0111u1ed9 phu00e2n giu1ea3 cu1ee7a mu00e0n hu00ecnh khu00f4ng cao. Vu00ec vu1eady khi ta chu1ec9nh u0111u1ed9 phu00e2n giu1ea3i cu1ee7a VGA card mu1ee9c 1024×768 px thu00ec mu00e0n hu00ecnh u0111u00e3 vu01b0u1ee3t quu00e1 u0111u1ed9 hiu1ec3n thu1ecb cho phu00e9p cu1ee7a mu00e0n hu00ecnh. u0110u1ec3 chu1ec9nh lu1ea1i u0111u1ed9 phu00e2n giu1ea3i bu1ea1n nu00ean lu00e0m cu00e1c bu01b0u1edbc nhu01b0 sau: b1: Vu00e0o chu1ebf u0111u1ed9 VGA mode khi khu1edfi u0111u1ed9ng win7 b2 : Chu1ecdn properties cu1ee7a desktop Tu1ea1i cu1ee7a su1ed5 Display properties chu1ecdn setting/ screen resolution ku00e9o thanh tru01b0u1ee3t vu1ec1 800×600 Apply/OK
“,”total_vote”:0,”voted”:false,”date_text”:”11 nu0103m”,”permiss_action”:false,”num_reply”:0,”id_faq”:296854,”user”:{“id”:1,”login_name”:”giayhangthung”,”name”:”Nguyen Thi Cuc”,”company”:”GIAY HANG THUNG 86 DAI CO VIET”,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”duongdinhhan
Chỉnh lại chế độ phân giải là hết liền àh bạn :

Chúc bạn giai quyết dc vấn đề!

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *