Qlsp là gì

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 217/QĐ-QLD

TP. hà Nội, ngày 24 mon 04 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANHMỤC 18 SINH PHẨM Y TẾ ĐƯỢC CẤPhường SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM – ĐỢT 27

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Cnạp năng lượng cđọng Luật Dược ngày 14 tháng 6năm 2005;

Căn cứý kiến của Hội đồng tư vấn cung cấp số đăng ký lưu lại hành vắc xin cùng sinh phẩm y tế -Bộ Y tế;

Xét kiến nghị của Trưởng phòng Đăngký dung dịch - Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Qlsp là gì

Ban hành hẳn nhiên Quyết định này danh mục 18 sinh phđộ ẩm y tế được cấp số đăng kýlưu hành tại nước ta - Đợt 27.

Điều 2.Các đơn vị có sinch phđộ ẩm y tế được phnghiền lưu lại hành tại toàn nước phép tắc tại Điều1 cần in số đăng ký được Bộ Y tế cả nước cấp lên nhãn vàbắt buộc chấp hành đúng các chính sách của pháp luật toàn quốc về thêm vào cùng kinhdoanh sinc phđộ ẩm y tế. Các số đăng ký gồm cam kết hiệu QLSP-...-15 có giá trị 05 năm kểtừ thời điểm ngày cung cấp.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày cam kết ban hành.

Điều 4.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sửa Lỗi Circular Reference Warning, Cách Sửa Lỗi Circular Reference Trong Excel

Giám đốc Sngơi nghỉ Y tế các tỉnh, tỉnh thành trực nằm trong TW và Giám đốc những đơnvị tất cả sinh phẩm y tế nêu tại điều 1 Chịu trách nhiệm thực hành quyết định này./.

Nơi nhận: - Như điều 4; - BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c); - TT. Nguyễn Tkhô nóng Long, TT. Phạm Lê Tuấn (nhằm b/c); - Vụ Pháp chế, Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý xét nghiệm chữa trị căn bệnh, Tkhô nóng tra Bộ Y tế, Cục KHCN&ĐT; - Viện Vệ sinc dịch tễ TW, Viện Kiểm định tổ quốc vắc xin với sinc phẩm y tế; - Tổng Cục Hải quan lại - Bộ Tài chính; - Website của Cục QLD, Tạp chí Dược và Mỹ phẩm-Cục QLD; - Lưu: VPhường, KDD. QLCL, ĐKT (4 bản).

CỤC TRƯỞNG Trương Quốc Cường

DANH MỤC

1. Shop chúng tôi đăng ký: CJHealthcare Corporation (Đ/c: 330 Dongho-ro, Jung-gu, Seoul - Korea)

1.1. Nhà sản xuất: CJHealthCare Corporation (Đ/c: 811, Deokpyeong-ro, Majang-myeon, Icheon-tê mê, Gyeonggi-vì chưng - Korea)

STT

Tên thuốc

Hoạt chất chủ yếu - Hàm lượng

Dạng bào chế

Tuổi thọ

Tiêu chuẩn

Quy phương pháp đóng góp gói

Số đăng ký

1

Epokine Prefilled Injection 1000 Units/0.5mL

Epoetin bạn tái tổng hợp 1000 Units/0.5 mL

Dung dịch tiêm trộn sẵn

24 tháng

NSX

Dung dịch tiêm trộn sẵn đóng vào syringe, 6 syringe/hộp

QLSP-832-15

2. shop đăng ký: Công tyliên kết kinh doanh dược phđộ ẩm MEBIPHAR-AUSTRAPHARM (Đ/c: Lô III-18, Đường số 13, Kcông nhân Tân Bình, Q. Tân Phụ, TP..HCM- Việt Nam)

2.1. Nhà sản xuất: Công tyliên kết kinh doanh dược phẩm MEBIPHAR-AUSTRAPHARM (Đ/c: Lô III-18, Đường số 13, KCN Tân Bình, Q. Tân Phú, TP..HCM - ViệtNam)

STT

Tên thuốc

Hoạt chất chính - Hàm lượng

Dạng bào chế

Tuổi thọ

Tiêu chuẩn

Quy phương pháp đóng góp gói

Số đăng ký

2

BACIVIT

Lactobacillus acidophilus >= 108 CFU;

Thuốc bột uống

24 tháng

NSX

Gói 1 g, vỏ hộp 14 gói, vỏ hộp 25 gói, hộp 100 gói.

QLSP-833-15

3

BACIVIT-H

Lactobacillus acidophilus >= 109 CFU;

Thuốc bột uống

24 tháng

NSX

Gói 1 g, hộp 14 gói, hộp 25 gói, vỏ hộp 100 gói.

QLSP-834-15

3.1. Nhà sản xuất: Công tyTrách Nhiệm Hữu Hạn Liên doanh HASAN - DERMAPHARM (Đ/c: Lô B, Đườngsố 2, Kcông nhân Đồng An, Thị buôn bản Thuận An, Tỉnh Bình Dương- Việt Nam)

STT

Tên thuốc

Hoạt chất chính - Hàm lượng

Dạng bào chế

Tuổi thọ

Tiêu chuẩn

Quy bí quyết đóng gói

Số đăng ký

4

AIBEZYM

Lactobacillus acidophilus 108 CFU; Bacillus subtilis 108 CFU; Zinh gluconate (3 mg kẽm) 21,0 mg

Thuốc bột

24 tháng

NSX

Hộp 30 gói x 2,0g dung dịch bột. Gói nhôm.

QLSP-835-15

5

BAILUZYM

Lactobacillus acidophilus 109 CFU;

Thuốc bột

24 tháng

NSX

Hộp 30 gói x 1,0g dung dịch bột. Gói nhôm.

Xem thêm: Setting The Timezone For Php In The Php, Get Server Timezone In Php

QLSP-836-15

6

BAILUZYM-Zn

Lactobacillus acidophilus 108 CFU; Zinh gluconate (3 mg kẽm) 21,0 mg

Thuốc bột

24 tháng

NSX

Hộp 30 gói x 2,0g thuốc bột. Gói nhôm.

QLSP-837-15

7

OZONBIOTIC

Lactobacillus acidophilus 109 CFU; Zinch gluconate 21,0mg (tương đương kẽm 3mg)

Thuốc bột

24 tháng

NSX

Hộp 30 gói x 2,0g dung dịch bột

QLSP-838-15

8

OZONBIOTIC PLUS

Lactobacillus acidophilus 109 CFU; Zinc gluconate 35,0mg (tương tự kẽm 5mg)

Thuốc bột

24 tháng

NSX

Hộp 30 gói x 2,0g thuốc bột

QLSP-839-15

4. shop đăng ký: Công tyTrách Nhiệm Hữu Hạn MTV Vắc xin với sinc phđộ ẩm Nha Trang (Đ/c: 26 Hàn Thuyên, TP Nha Trang, Khánh Hòa - Việt Nam)

4.1. Nhà sản xuất: Công tyTrách Nhiệm Hữu Hạn MTV Vắc xin và sinch phđộ ẩm Nha Trang (Đ/c: ThônCây Xoài, thôn Suối Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa -Việt Nam)

STT

Tên thuốc

Hoạt chất bao gồm - Hàm lượng

Dạng bào chế

Tuổi thọ

Tiêu chuẩn

Quy biện pháp đóng góp gói

Số đăng ký

9

Baci-subti

Bacillus subtilis >=108 CFU/500mg

viên nhộng cứng

24 tháng

NSX

Vỉ 10 viên, vỏ hộp 6 vỉ

QLSP-840-15

10

BACl-SUBTI

Bacillus subtilis >=108 CFU/g

Bột

24 tháng

NSX

gói 1 g, hộp đôi mươi gói

QLSP-841-15

11

PRO-ACIDOL PLUS

Bacillus subtilis >=108 CFU/g; Lactobacillus acidophilus >=108 CFU/g

Bột

24 tháng

NSX

gói 1 g, hộp 20 gói

QLSP-842-15

5. Cửa Hàng chúng tôi đăng ký: Công tyTNHH Sanofi- Aventis VN (Đ/c: 123 Nguyễn Khoái, Quận 4, TP.. Hồ ChíMinch - Việt Nam)

5.1. Nhà sản xuất: Sanofi-Aventis S.p.A (Đ/c: Viale Europa, 11 21040 Origgio (VA) - Italy)

STT

Tên thuốc

Hoạt hóa học chủ yếu - Hàm lượng

Dạng bào chế

Tuổi thọ

Tiêu chuẩn

Quy phương pháp đóng góp gói

Số đăng ký

12

ENTEROGERMINA

Bào tử chống nhiều chống sinch Bacillus clausii 2 tỷ bào tử/viên nang cứng

Viên nang cứng

36 tháng

NSX

Hộp 1 vỉ x 12 viên nhộng cứng

QLSP-843-15

6. cửa hàng đăng ký: Diethelm &Co.,Ltd (Đ/c: Wiesenstrasse8, 8008 Zurich - Switzerland)

6.1. Nhà sản xuất: NovoNordisk A/S (Đ/c: Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd - Đan Mạch)

STT

Tên thuốc

Hoạt hóa học chủ yếu - Hàm lượng

Dạng bào chế

Tuổi thọ

Tiêu chuẩn

Quy bí quyết đóng gói

Số đăng ký

13

Norditropin Nordilet 5mg/1.5ml

Somatropin 3,3 mg/ml

Dung dịch tiêm

24 tháng

NSX

Hộp chứa 1 cây viết tiêm bơm sẵn x 1,5ml

QLSP-844-15

7. Công ty đăng ký: EVERNEURO PHARMA GmbH (Đ/c: Mondseetrasse 11, 4866 Unterach, am Attersee - Austria)

7.1. Nhà sản xuất: Trung tâm xuấtxưởng: EVER NEURO PHARMA GmbH (Đ/c: Oberburgau 3, 4866 Unterach, am Attersee - Austria)

STT

Tên thuốc

Hoạt chất chính - Hàm lượng

Dạng bào chế

Tuổi thọ

Tiêu chuẩn

Quy biện pháp đóng gói

Số đăng ký

14

Peptide (Cerebrolysin concentrate) 215,2

Dung dịch nhằm tiêm, hỗn hợp đậm đặc nhằm pha dung dịch tiêm truyền

60 tháng

NSX

Hộp 10 ống 1ml; vỏ hộp 5 ống 5 ml; hộp 5 ống 10ml

QLSP-845-15

8. shop đăng ký: Ferring-PharmaceuticalsLtd. (Đ/c: Unit 1-12, 25/F, No. 1 Hung To Road, Ngau Tau Kok, Kowloon - Hongkong)

8.1. Nhà sản xuất: FerringGmbH (Đ/c: Witland 11, D-24109Kiel - Đức)

STT

Tên thuốc

Hoạt hóa học chính - Hàm lượng

Dạng bào chế

Tuổi thọ

Tiêu chuẩn

Quy bí quyết đóng góp gói

Số đăng ký

15

Urofollitropin 75IU

Bột với dung môi pha tiêm

24 tháng

NSX

Hộp 5 lọ bột + 5 lọ dung môi x 1ml; Hộp 10 lọ bột + 10 lọ dung môi x 1ml

QLSP-846-15

9. cửa hàng đăng ký: Mega Lifesciences Public Company Limited (Đ/c: 384Moo 4, Soi 6, Bangpoo Industrial Estate,Pattamãng cầu 3 road, Preaksa, Mueang, Samutprakarn 10280- Thailand)

9.1. Nhà sản xuất: Bionhỏ Limited (Đ/c: Plot No. 2-4, Phase-IV, Bommasandra Jigani LinkRoad, Bommasandra Post,Bangalore-560099 - lndia)


Chuyên mục: Hỏi Đáp