Phần mềm XAMPP sẽ giúp PHP hoặc các ngôn ngữ lập trình khác hoạt động được mà không cần phải thiết lập môi trường Web Server. Vậy XAMPP là gì? Cùng tìm hiểu bài viết sau từ darkedeneurope.com!

*
*
*
*

Tìm hiểu phần mềm XAMPP là gì? Các ưu nhược điểm của XAMPP

PHP

PHP là một ngôn ngữ lập trình kịch bản được ứng dụng trong các loại website và ứng dụng website. Các script được viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP sẽ được các server có cài đặt PHP hiểu được và tiêu hóa chúng. Cụ thể các script này sẽ được lưu dưới dạng tệp đuôi “.php”, sau đó các server sẽ diễn giải chúng và đưa lên website tùy theo template web mà lập trình viên lựa chọn.

Đang xem: Phần mềm xampp là gì

Ngôn ngữ lập trình PHP có thể được nhúng trong HTML, được ứng dụng trong quản lý các loại nội dung website, quản lý các dữ liệu thống kê liên quan đến website như số phiên, thời gian phiên… PHP được sử dụng nhiều trong các loại Database phổ biến như MySQL, PostgreSQL, Oracle, Sybase, Informix, và Microsoft SQL Server.

Perl

PERL – Practical Extraction and Report Language là một trong những ngôn ngữ lập trình hiện đại hoạt động song song với PHP trong Xampp, có khả năng lọc bỏ dữ liệu thừa và cung cấp dữ liệu quan trọng trong việc thiết lập website. Tuy không nổi bằng PHP nhưng Perl cũng có những ưu điểm riêng khiến nhiều lập trình viên trên toàn thế giới ấn tượng và ứng dụng cho website của mình.

Xem thêm:

Tự động quản lý và phân tích dữ liệu website. Nó có thể hoạt động tốt với các chuỗi cú pháp, ký tự. Cộng đồng sử dụng Perl khá lớn và góp công vào việc xây dựng cho mã lệnh CPAN khổng lồ cho các lập trình viên.

Xem thêm:

Mặc dù hiện nay XAMPP vẫn có một vài nhược điểm nhưng những tính năng tuyệt vời mà XAMPP mang lại là không thể phủ nhận. Do đó mà người dùng cần có sự cân nhắc hợp lý khi lựa chọn phần mềm tạo máy chủ web phù hợp nhất cho máy tính của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *