Download Plaxis 2D version v20- bản Full mới nhất năm 2020Plaxis 2D là phần mềm rất mạnh để giải quyết các vấn đề về cơ học đất nền móng nhất là về ổn định mái dốc và tường chắn đất. Phần mềm này có thể tính đến sự cố kết của đất nên có thể nói rằng nó có thể mô hình hóa nền đất.

Đang xem: Phần mềm plaxis

HƯỚNG DẪN TẢI PHẦN MỀMPlaxis 2D version v20

Plaxis 2D là gì?

Plaxis 2D là phần mềm rất mạnh để giải quyết các vấn đề về cơ học đất nền móng nhất là về ổn định mái dốc và tường chắn đất. Phần mềm này có thể tính đến sự cố kết của đất nên có thể nói rằng nó có thể mô hình hóa nền đất.

Xem thêm:

PLAXIS 2Dbao gồm các modun PLAXIS Dynamics, PLAXIS PlaxFlow và PLAXIS Thermal, tạo thành một gói phần mềm phân tích sự biến dạng và ổn định trong các bài toán địa kỹ thuật. Đây là một gói phần mềm tính toán theo phương pháp hữu hạn mạnh và thân thiện với người sử dụng. Phần mềm cung cấp các công cụ chuyên nghiệp cần thiết để phân tích các dự án phức tạp trong các công trình công nghệ.

Xem thêm:

Đặc tính phần mềm

Mô Hình:* Mô hình hóa các công trình phù hợp với thực tế.* Giao diện đồ họa dễ sử dụng .* Tự động nhận dạng các lớp đất.* Phần tử kết cấu đa dạng gồm: tấm, lưới địa chất và neo.* Tải trọng da dạng, không giới hạn của các lực tập trung và tải phân bố.* Nhập mô hình CAD vào phần mềm dễ dàng.* Mô hình đất nâng cao: trạng thái nén và hóa rắn, trượt, mô hình Cam-Clay, trạng thái nhựa đàn hồi cho các phần tử kết cấu, mô hình Hoek Brown…Tính toán:Các công trình xây dựng tính toán theo giai đoạn được phép mô phỏng thực tế, các phần tử kết cấu, tải trọng, có tính đến thay đổi của mực nước ngầm. Nhân tính toán PLAXIS cũng đã được kiểm chứng tốt với tính biến dạng dẻo, dòng chảy ngầm và phân tích tổng hợp, phân tích nén Phi-c.* Thăm dò từng giai đoạn thuận tiện và trực quan* Đánh giá chính xác áp lực và chuyển vị* Các giai đoạn xây dựng được tái hiện tự động.* Phương pháp tính toán mạnh mẽ và đã được xác minh.

function pinIt() { var e = document.createElement('script'); e.setAttribute('type','text/javascript'); e.setAttribute('charset','UTF-8'); e.setAttribute('src','https://assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999); document.body.appendChild(e); }

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *