Hiện nay phần mềm đọc file DGN , Phần mềm CADian nổi lên như một hiện tượng thay thế phần mềm AutoCAD với các tính năng nổi bật mà rất ít phần mềm thiết kế hiện nay có được.

Phần mềm CADian được tạo dựng và phát triển bởi Công ty Intelli Korea – hàn Quốc. Nó là phần mềm thiết kế 2D và 3D với các tính năng mạnh mẽ và có giá thành thấp. Phần mềm CADian vô cùng hữu ích khi nó có thể dùng để thiết kế phác thảo, thiết kế sơ đồ điện, thiết kế xây dựng công trình, thiết kế kiến trúc AEC, thiết kế dân dụng, GIS, địa hình, kết cấu, cơ khí và công nghiệp. Không chỉ vậy CADian còn có khả năng nhập các file thiết kế thông dụng như DGN,DWG, STEP, IGES, SHP, PDF….v.v.

function pinIt() { var e = document.createElement('script'); e.setAttribute('type','text/javascript'); e.setAttribute('charset','UTF-8'); e.setAttribute('src','https://assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999); document.body.appendChild(e); }

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *