Thông tin bài hát

Lời bài hát Hát Ru Bắc Bộ – Various Artists

À á à à ời … à á à à ơi… bồng bồng bống bống bang bang,mẹ bống yêu bống á à bống càng làm thơ À á à à ời … à á à à ơi… con ơi muốn nên thân người lắng tai nghe lấy ..á… những lời mẹ ru. Gái thì giữ việc trong nhà, khi vào cánh cửi á à khi ra thêu thùa Trai thời đọc sách ngâm thư rùi mài kinh sử… để chờ kịp á à.. khoa À á á ơi mai sau nối nghiệp mẹ cha trước là đẹp mặt á à.. sau là ấm thân À á à à ời… à á à à ơi… công cha như níu thái sơn, nghĩa mẹ như nước á a.. trong nguồn chảy ra.. Một lòng thờ mẹ kính cha.. cho tròn chữ hiếu á à a.. mới là đạo con. À á à à ời … à á à à ơi… nuôi con cho được vương tròn, mẹ thầy sầu dải xương mòn gối long. Con ơi cho chọn hiếu trung, thảo ngay một dạ á à.. kẻo luống công mẹ cày À á à à ơi.. à á à à ơi.. làm trai quyết trí tu thân công danh chớ vội á à.. nợ nần chớ đã lo Khi nên trời giúp công cho làm trai năm liệu á à.. bảy lo mới thạo À á..ơi… trời sinh trời trời chẳng phụ nào phong vân gặp hội í í. .. anh hào ra tay Chí khôn dắt để xạ mày, có công mài sắt á à.. có ngày nên kim à á à à ơi… à á à à ời… ** À á à à ời… à á à à ơi… trâu ơi ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng ứ à.. trâu cày với ta Cấy cày vốn nghiệp nông ra, ta đây trâu đấy á à.. ai mà quản công À á à à ơi… bao giờ cây lúa còn bông, thì còn ngọn cỏ ớ à.. ngoài đồng trâu ăn.. À á à à ời …à á à à ơi …nghé ơi ta bảo nghé này nghé ăn cho béo nghé cầy cho sâu ở đời khôn khéo chi đâu chẳng qua cũng chỉ hơn nhau chữ phần à á à ời …à á à à ơi… người ta đi cấy lấy công, tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề trông trời, trông đất, trông mây, trông mưa, trông gió, trông ngày, trông đêm..

Đang xem: Lời bài hát ru

Xem thêm: Bài Thuốc Dân Gian Sau Khi Sinh, Cách Xông Hơ Sau Sinh Bằng Bài Thuốc Dân Gian

Xem thêm:

trông cho trân cứng đá mềm.. trời yên biển lặng á à.. mới nên thân người.. à á à à ời… à á à à ơi… ơn trời mưa nắng phải thì, nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu công linh chẳng quản bao lâu ngày nay nước bạc.. á à.. ngày sau cơm vàng.. à á à à ơi…ai ơi đường bỏ ruộng hoang, bao nhiêu tấc đất á à.. tấc vàng bấy à.. nhiêu à á à à ời… à á à à ơi… ru con con ngủ ngon lành, để mẹ gánh nước á à.. rửa bành ông à.. voi muốn coi lên núi mà coi, coi bà triệu ẩu á à.. cưỡi voi đánh cồng… à á à à ơi à á à à ơi…. ** À á à à ời .. à á à à ơi… đồng đăng có khố kỳ lừa, có nàng tô thị í..á.. có chùa tam thanh Ai lên xứ lạng cùng anh, tiếc công cha mẹ á à.. sinh thành ra em.. À á ơi…tay cầm bầu rượu nắm nem mà vui quên hết á à… lời em dặn dò Gánh vàng đi đổ sông ngô đêm nằm tơ tưởng ơ á à… đi mò sông tương À á à à ời …à á à à ơi … vào chùa thắp 1 nén hương, miệng khấn tay vái á à.. bốn phương chùa này Chùa này có 1 ông thầy có hòn đá tảng có cây ngô đồng.. Dây tơ hồng k chồng mà mọc, lá ngô đồng xẻ dọc xẻ ngang Quả dưa gang trong xanh ngoài trắng, quả mướp đắng ngoài trắng trong vàng Từ ngày anh gặp đc nàng…lòng càng ngao ngán ứ à à.. dã càng à à..ngần ngơ.. À á à à ời .. à á à à ơi…

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *