Php — php: chuyển đổi mã điểm unicode thành utf

PHPhường. contains two inbuilt functions called urlencode() and rawurlencode() to encode a string so that it can be placed inside the query part or the path segment of a URL.

Bạn đang xem: Php — php: chuyển đổi mã điểm unicode thành utf

Đang xem: Html url encoding reference


The urlencode() function

The urlencode() function converts a string to URL encoded format by replacing all non-alphanumeric characters except – and _ with a percent (%) sign followed by two hex digits.

It converts the space character khổng lồ plus sign (+) according khổng lồ application/x-www-form-urlencoded MIME format. It follows RFC 1738.

Example

The rawurlencode() function

The rawurlencode() function encodes URLs according to the lathử nghiệm RFC 3986. Unlike urlencode() function, it encodes space character lớn %đôi mươi instead of plus sign (+)

As per RFC 3986, It returns a string in which all non-alphanumeric characters except -, _, ., ~ are replaced with a percent (%) sign followed by two hex digits.

Xem thêm: explode php

If you’re confused which function you should use for encoding URLs, just go ahead with rawurlencode().

Example

*
*
*
*

How to encode URLs in Python

Rajeev Singh4 minsPyhạn hẹp URL Encoding example. Learn How khổng lồ encode a string to lớn URL encoded format in Pykhông lớn. Python's urllib.parse modules contains functions called quote(), quote_plus(), and urlencode() to encode any string khổng lồ URL encoded format.

How lớn URL Encode a String in Golang

Rajeev Singh3 minsGolang Url Encoding example. Learn How to lớn encode a String into URL Encoded format in Golang. Go's net/url package provides functions like QueryEscape(), PathEscape(), QueryUnescape(), and PathUnescape() lớn perkhung URL encoding và decoding.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Phong Cách Độ Cafe Racer Là Gì, Cafe Racer Là Gì, Tại Sao Các Tín Đồ


Trả lời Hủy

E-Mail của bạn sẽ ko được hiển thị công khai. Các ngôi trường cần được lưu lại *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang website

Lưu thương hiệu của tớ, gmail, với trang web vào trình coi ngó này đến lần phản hồi tiếp nối của tôi.


Chuyên mục: