Bộ môn Công nghệ phần mềm đảm nhiệm chức năng giảng dạy tin đại cương, môn tin cơ sở và chuyên ngành Công nghệ phần mềm.

Thành phần lãnh đạo bộ môn:

Trưởng bộ môn: TS Lý Anh Tuấn

*

Tốt nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2001

Thạc sỹ năm 2006 tại ĐH Quốc gia Hà Nội

Bảo vệ luận án Tiến sỹ chuyên ngành Công nghệ thông tin năm 2013 tại ĐH Paris- Sud, Cộng hòa Pháp

Trưởng bộ môn: TS Lê Nguyễn Tuấn Thành

*

Tốt nghiệp Đại học Công nghệ, Đại họcQuốc gia Hà Nội năm 2008

Thạc sỹ năm 2011 tại Viện tin học Pháp ngữ

Bảo vệ luận án Tiến sỹ chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo năm 2016 tại ĐH Toulouse 3 Paul Sabatier, Cộng hòa Pháp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *