Show selected option value from array & mysql db using php

*
*Bạn đang xem: Show selected option value from array & mysql db using php

*
Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ > WEB - ĐỒ HỌA - LẬPhường TRÌNH> Web Development> PHP
*
Làm sao lưu giữ được thẻ select option sau thời điểm submit
Tài khoản
Ghi Nhớ?
Mật mã
Đăng Ký Thành ViênThành ViênLịchÐánh Dấu Ðã Ðọc

*

kyniem
*

lúc người tiêu dùng submit from mà lại ko điền ko rất đầy đủ thông tin trên from thì đang hiện nay câu thông tin lỗi. Trong ngôi trường này ta cần phải lưu giữ các quý giá nhưng người dùng vừa nhập liệu vào. Đối với thẻ inpud thì không sao, tuy vậy với thẻ radio, kiểm tra box với thẻ select option , thì nên làm ra sao.code the radio:


Xem thêm: Sửa Lỗi Holding Down Ctrl Key Is Stuck, Access Denied

*

Giả sữ form của bản thân mình là method POST với trang xủ lý ngay vào trang bối cảnh luôn(các trường phù hợp khác ko rõ cứ nhắn một câu bản thân đã trả lời sau), mình làm cho nlỗi sau:Đối với thẻ select for($i=0; $i ?> >Mình vẫn có tác dụng một chiếc các mục tự 0 -> 9 với sau khi submit thì nó lưu lại quý hiếm, bản thân đối chiếu mẫu giá trị nó submit cùng với các cực hiếm của nó, cực hiếm nào bởi quý giá submit thì lưu lại. Thẻ input type="radio"Ở từng input đầu vào type="radio" thêm tí này nhé ví dụ nhafor($i=0; $i{?>" >Mấy mẫu khác giống như các bạn nhé
ittranshcm
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin cho tới ittranshcm
Tới website của ittranshcm
Tìm bài gởi bởi vì ittranshcm

Đã giải quyết và xử lý ngừng, phụ thuộc vào chỉ dẫn của ittranshcm.Cách 1 có khác tý, ai phải thì xem thêm code sau nhe:Code SELECT


Xem thêm: hình trái tim độc đẹp

Chuyển đếnKhung Ðiều ChỉnhNhắn tinÐang theo dõiPhúc Trình Vãng LaiKiếm Trong Diễn ÐànTrang Ðầu THÔNG BÁO - TIN TỨC - TUYỂN DỤNG Thông Báo và Qui Định TIN TỨC - SỰ KIỆN KẾT QUẢ HỌC TẬP KHO LAB NHẤT NGHỆ Mini Tutorials VIỆC LÀM Tuyển Dụng Người Tìm Việc PRIVATE ROOM MICROSOFT AREA Client Operating System Server Management Network Infrastructure Windows Server 2008 Active Directory Mail Server Firewall Implementing Security Windows Scripting Sharepoint Server Những Vấn Đề Khác CISCO - LINUX - CEH - VIRTUALIZATION - DRAYTEK TECHNOLOGY - WATCHGUARD < CISCO > Thảo luận tầm thường < LINUX > Thảo luận chung Virtualization CEH CEH Private Box < DRAYTEK VIGOR > Hỗ trợ kỹ thuật Wireless Solution WATCHGUARD UTM FIREWALL WEB - ĐỒ HỌA - LẬPhường TRÌNH Web Development Joomla HTML/JavaScript Web Applications ASP/ASPhường.NET(C#, VB.NET) Lớp Web Doanh Nghiệp PHP FLEX JAVA HTML5, CSS3 & JQUERY JQUERY HTML5, CSS3 Đồ Họa Thiết kế hình ảnh Web Lớp Đồ Họa Quảng Cáo Xử lý hình ảnh STUDIO 3DS MAX LẬPhường TRÌNH ANDROID LẬP TRÌNH iOS WORDPRESS Web Servers vHost Hosting Database Software - Hardware - Laptop Quản Lý Phòng Internet - Games Mẹo Vặt Máy Tính Máy tính xách tay Hardware Softwares - Tools Anti Spams - Antivi khuẩn Những Vấn Đề Khác RESOURCE Pre Exams Tài Liệu Học Tập GENERAL ROOM Thùng Rác
*

Chuyên mục: