*

Kim Ngưu

*

Song Tử

*

Cự Giải

*

Sư Tử

*

Xử Nữ

*

Thiên Bình

*

Thiên Yết

*

Nhân Mã

*

Ma Kết

*

Bảo Bình

*

Song Ngư

*
*

*

Khi có người ganh ghét/ nói xấu 12 chòm sao ​ Bạch Dương: Đến đây nào bợn! Kim Ngưu Song Tử Cự Giải: Tôi thấy stress quá. Sư Tử: Không phải hôm nay, đồ quê mùa! Xử Nữ: Mày là đồ khốn! Thiên Bình Thiên Yết Nhân Mã: Giờ thì mày muốn giề? Ma Kết Bảo Bình: Không có ai ở đây hiểu được sở thích kỳ lạ của tôi. Song Ngư Theo heartszodiacs Dịch: wander MN12CS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *